Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 217

W Poznaniu doszło do spotkania strony związkowej z nowym zarządem Enea Operatora. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji nowego zarządu oraz przedstawienia się strony związkowej. Warte zacytowania są creda życiowe jakimi kieruje się w swoim życiu nowy Prezes Enea Operatora Andrzej Kojro : „ WARTO BYĆ UCZCIWYM POLAKIEM”, „JEŚLI CHCESZ...

Z inicjatywy zarządu Enea Serwis (ES) doszło do spotkania ze stroną społeczną. Głównym celem spotkania było przedstawienie nowej struktury organizacyjnej spółki, która ma obowiązywać od sierpnia 2016 r. Prezes Sławomir Bielecki w krótkim wystąpieniu przedstawił argumenty, które przemawiały za zmianą istniejącej struk...

Pensje menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa mają zależeć m.in. od sytuacji i wielkości spółki oraz realizacji celów inwestycyjnych - przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o zasadach wynagrodzeń w państwowych spółkach. W myśl ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującyc...

Kopalnia Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB) zostanie objęta ładem korporacyjnym funkcjonującym w całej Grupie Enea. Będzie wymagało to zmian w statucie LWB. W połowie kwietnia Enea i Bogdanka zakończyły pierwszą fazę integracji . Jej elementem była zmiana statutu Bogdanki odnośnie jej działania w interesie Enei. Druga faza integracji będzie polegała na dosto...

21.07.2016 Rozmowy o aktualizacji ZUZP.
Dodano: 22 Lipiec 2016r. 09:18

W Poznaniu spotkał się zespół roboczy, którego celem jest uaktualnienie ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW ENEA S.A. ORAZ SPÓŁEK ZALEŻNYCH.(ZUZP) Strona związkowa nawiązując do artykułu 57  ZUZP „ Strony Układu, co najmniej raz na rok, obowiązane są wspólnie dokonać oceny treści Układu ...

W Poznaniu kontynuowano rozmowy w celu ustalenia wysokości nagrody na Dzień Energetyka w 2016 r. Uzgodniono nagrodę w wysokości 1650 zł. (dla wszystkich spółek objętych ZUZP Enea). Po stylu, atmosferze podczas negocjacji oraz efektach, widać pozytywną zmianę w dialogu społecznym  w GK Enea.(oby tak dalej). Tą drogą w i...

W Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło się kolejne   posiedzenie Zespołu roboczego ds. BHP  powołanego przez Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej. Rozpoczęto prace nad nowelizacją   rozporządzenia MG z dnia 28.03.2013r., dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetyc...

W siedzibie Enea S.A. na ul. Góreckiej w Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego by uzgodnić wysokość nagrody na Dzień Energetyka w Grupie Kapitałowej Enea. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy  przewiduje, że wysokość nagrody wynosi nie mniej niż 25 % średniego wynagrodzenia zasadniczego z danej spółki . Intencją stron, które spotk...

Już po raz 10  zwolennicy aktywnego wypoczynku spotkali się w Drawnie by uczestniczyć w spływie kajakowym Solidarności szlakiem Jana Pawła II -Drawa 2016. Pierwszego dnia tj. 8 lipca 2016 po przyjeździe i zakwaterowaniu w namiotach uczestnicy spływu spotkali się przy ognisku by omówić sprawy organizacyjne ,oraz skosztować spec...

Zgromadzenie Wspólników Enei Operator powołało zarząd nowej kadencji. Na jego czele od 11 lipca stanie Andrzej Kojro. W składzie zarządu pozostają: Marek Szymankiewicz, Wojciech Drożdż oraz Jakub Kamyk . Z firmy odchodzą dotychczasowy prezes Michał Jarczyński, oraz wiceprezes Dariusz Szymczak. Andrzej Kojro rocznik 1963 jest ...

W Kozienicach spotkali się przedstawiciele związków zawodowych z Grupy Kapitałowej Enea. Głównym celem spotkania były przygotowania do rozmów z zarządem Enea S.A. dotyczących zagwarantowania bezpieczeństwa Pracowników w procesach  restrukturyzacyjnych związanych z konsolidacją z Lubelskim Węglem Bogdanka a wynikających z nowej strate...

5.07.2016 GIP podjęła działania w Enea.
Dodano: 5 Lipiec 2016r. 14:23

Kontrole Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu w zakresie: -braku porozumienia ze związkami zawodowymi przy przenoszeniu Pracowników do Enea Centrum, -   zastraszania i wymuszania podpisywania porozumień zmieniających,- umów o pracę niezgodnych z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, - nierejestrowanych nadgodzin , - przekraczaniem rocznych l...

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze  spotkali się przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). Przewodniczący WRDS Maciej Jankowski zaprosił na obrady Prezydium Krajowej Rady Dialogu Społecznego (RDS) :- przewodniczącego   Piotra Dudę , wicepremiera Mateusza Morawieckiego , minist...

29.06.2016 Rozmowy o problemach WDS.
Dodano: 30 Czerwiec 2016r. 08:33

W  Poznaniu odbyło się spotkanie z Administratorem Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS)  - Grzegorzem Jeziornym. Celem spotkania było omówienie problemów zgłaszanych przez strony WDS. Tematyka spotkania: 1.Dofinansowanie wycieczek w przypadku małżonków zatrudnionych w Enea. Piotr Adamski wprowadził w t...

Zygmunt Solorz-Żak jest zainteresowany akcjami Enei w zamian za udziały w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin - poinformował w środę dziennikarzy minister skarbu Dawid Jackiewicz . W ocenie analityków transakcja byłaby niekorzystna dla Enei. " Wiem, że tego typu zainteresowanie ze strony pana Solorza-Żaka jest wyrażane" - o...

Strona 8 z 15
« poprzednia     3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    następna »