Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze  spotkali się przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS).

Przewodniczący WRDS Maciej Jankowski zaprosił na obrady Prezydium Krajowej Rady Dialogu Społecznego (RDS) :- przewodniczącego  Piotra Dudę, wicepremiera Mateusza Morawieckiego, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący RDS i  Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. W krótkim wystąpieniu podkreślił, że po okresie likwidacji dialogu społecznego jaki miał miejsce za rządów PO, z inicjatywy NSZZ Solidarność powstała RDS ,WRDS i 16 zespołów branżowych.  Tym sposobem dialog społeczny powrócił do Polski. Zdał też relację z problematyką jaką w ciągu pół roku istnienia zajmowała się RDS.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła politykę prowadzoną przez Jej ministerstwo. Szczególny nacisk położyła na politykę prorodzinną , podniesienie płacy minimalnej i godzinowej stawki minimalnej.

Problemy do załatwienia zgłoszone przez członków WRDS:

1-Pracownicy delegowani- utrudnienia jakie stosują kraje EU w dostępie do ich rynku pracy. Krótka dyskusja w tym temacie pokazała różnicę zdań stron dialogu.

2-Umowy śmieciowe- rozszerzanie się tej patologii między innymi w Grupie Enea. Prezydium RDS widzi  problem odziedziczony po poprzedniej ekipie. Podjęta działania ( godzinowa stawka minimalna 13 zł.), przestrzeganie tak zwanej klauzuli społecznej w procedurach przetargowych ma ograniczyć wykorzystywanie tej formy zatrudnienia. E. Rafalska przyjrzy się czy takie umowy występują w urzędach państwowych.

Wicepremier Mateusz Morawiecki, dziękując za zaproszenie Piotrowi Dudzie i Maciejowi Jankowskiemu – przedstawicielom krajowej i wojewódzkiej rady dialogu społecznego, podkreślił, że jest bardzo wdzięczny, że w spójny sposób rada stara się szukać platformy porozumienia. –Mamy do przedyskutowania sprawy trudne, rozstrzygnięcia muszą zajmować więcej czasu, bo zależą od wielu zmiennych”. Głównym celem, który wicepremier postawił do realizacji w ministerstwie rozwoju jest znalezienie przewag konkurencyjnych poszczególnych regionów. „ Ziemia Lubuska to wrota na zachód. Województwo będzie musiało znaleźć nowe obszary rozwoju”. Wicepremier podkreślił potrzebę realizowania średnich i mniejszych inwestycji a także rolę partnerstwa publiczno-prywatnego, jako obszaru, w którym można wiele dokonać. Zdaniem wicepremiera w najbliższych 2-3 latach będzie można rozliczyć resort rozwoju z ilości inwestycji w tej formie .

Głównym tematem  tego posiedzenia WRDS była dyskusja o budowie kopalni miedzi w województwie lubuskim.  Zebrani zapoznali się z prezentacją „ Eksploatacja złóż miedzi. Szansa dla Regionu i Polski”. Z przedstawionego materiału dowiedzieliśmy się między innymi,  że ewentualne uruchomienie kopalni miedzi wiązałoby się z utworzeniem 8,5 tys. nowych  miejsc pracy w regionie. O konieczności zawarcia porozumienia pomiędzy Miedzi Copper Corporation a KGHiM Polska Miedź SA mówił przedstawiciel Miedzi Copper Corporation. Również przedstawiciel spółki KGHiM Polska Miedź SA podkreślił, że potrzebne są szybkie i racjonalne decyzje w tej sprawie. Przedstawiciel ministerstwa środowiska przedstawił bogactwa  regionu. Miedź, węgiel brunatny, węglowodory, geotermia- to główne walory ziemi lubuskiej, które można wykorzystać dla rozwoju regionu.

Po krótkiej dyskusji WRDS jednogłośnie przyjęła stanowisko w którym zadeklarowała wsparcie działań na rzecz eksploatacji złóż miedzi.

Poprzednie posiedzenia WRDS

Więcej zdjęć


Wiadomość tą wyświetlono 2667 razy.