Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 217
28.11.2016 Robocze spotkanie w Enea Logistyka.
Dodano: 29 Listopad 2016r. 08:07

W siedzibie Enea Logistyka (EL) zarząd Spółki spotkał się ze stroną społeczną, w celu dokonania uzgodnień w trzech sprawach: I – uzgodniono wartość bonu na posiłki regeneracyjne , którego wartość od 1.11.2016r. będzie wynosić 12zł . II – uzgodniono wysokość dofinansowania do okularów korekcyjnych od 1 .11...

Spotkanie starych dobrych znajomych, tak można krótko podsumować spotkanie członków Zarządu Regionu Gorzów  NSZZ Solidarność (ZRG) z Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. „Nie jestem tu gościem, jestem u siebie” taki stwierdzeniem Pani Minister rozpoczęła spotkanie w Siedzibie ZRG. Podczas spotkania p...

Zwolennicy integracji i aktywnego wypoczynku już po raz ósmy spotkali się by rywalizować o Puchar  NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. w Bowlingu. Turniej odbył  się w Gorzowie Wlkp. w kompleksie sportowo-rekreacyjnym   „Słowianka”.  Zabawa była przednia, , po raz kolejny udowodniliśmy ,że bardzo dobrze czujemy...

W Płocku w Orlen Arenie 274 Delegatów z całego kraju uczestniczyło w XXVIII Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność(KZD ) . „DIALOG SPOŁECZNY-DROGA DO NORMALNOŚCI” to motto tegorocznego KZD. W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście, w tym miedzy innymi: Prezydent RP Andrzej Duda, Premier Beata Szydło, Minister Rodziny Pracy i Poli...

23.11.2016 Obradowała KK NSZZ Solidarność.
Dodano: 23 Listopad 2016r. 19:42

W Płocku przeddzień XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność (KK). Tematyka obrad: 1. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KK w Jeleniej Górze (17-18.10.2016 ). 2.Informacja z prac Prezydium KK ,zespołów KK, Rady Dialogu Społecznego . Poruszano miedzy innymi tematy związane ...

22.11.2016 Rozmowy o planach WDS na 2017 r.
Dodano: 22 Listopad 2016r. 20:39

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem wypracowania  zasad dotyczących Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w GK Enea na 2017 r. Przed rozpoczęciem rozmów dotyczących planów na 2017 r. wszystkie organizacje związkowe w Enea wyraziły zgodę na korektę planów na 2016 r. w obszarze szczecińskim, zgodnie z prośba związków ze Szcze...

W Ministerstwie Energii  w Warszawie odbyło się spotkanie Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sekretariatu Górnictwa I Energetyki NSZZ „Solidarność”.           W spotkaniu udział wzięli Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Wicemi...

21.11.2016 Spotkanie zespołu ds. ZUZP
Dodano: 21 Listopad 2016r. 19:47

W Poznaniu po długiej przerwie spotkał się zespół do spraw przeglądu i aktualizacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy(ZUZP) . Po 4-ch miesiącach od rozpoczęcia prac zespołu pierwszym postulatem ze strony pracodawcy było ustanowienie regulaminu jego pracy? Postulat nie wywołał większej dyskusji, nikt nie znęcał się już nad zagadnieniem wiel...

Głównym tematem kolejnego posiedzenia Wojewódzkiej Dady Dialogu Społecznego (WRDS) w Zielonej Górze była reforma oświaty. W temat wprowadził Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Pan Wojewoda zaprosił wszystkich na spotkanie z Minister Edukacji w Gorzowie Wlkp. -25.11.2016 r. i oddał głos Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty Ewie Rawie. Pani Kurator &n...

Na 15 grudnia 2016 r. Enea , Energa i Taurona zwołały nadzwyczajne walne zgromadzenia podczas, których mają zapaść decyzje odnośnie zmian zasad wynagradzania władz spółek . W porządkach obrad NWZ wszystkich spółek znalazły się punkty odnośnie podjęcia uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządó...

17.11.2016 Obradowała KM NSZZ Solidarność.
Dodano: 18 Listopad 2016r. 14:12

W Pieczyskach  koło Bydgoszczy obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA (KM), w obradach uczestniczyła Komisja Podzakładowa z Bydgoszczy .  Przed rozpoczęciem obrad wszyscy uczestnicy spotkania uczcili  pamięć zmarłych    Przewodniczących NSZZ "S" z Oddziału Dystrybucji z Bydgoszczy -Waldemara Delerta i Bernarda P...

Sejm przyjął prezydencki projekt ustawy przywracającej poprzedni wiek emerytalny. W myśl ustawy, kobiety będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, zaś mężczyźni w wieku 65 lat. Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezależnie od płci. Jest podnoszony stopniowo. Kobiety miały go osiągnąć w 2040 roku, a mężczyźni w 2020. Wprowadzenie niższego wieku...

16.11.2016 Robocze spotkanie w Enea Operator.
Dodano: 16 Listopad 2016r. 16:40

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator (EO). Atmosfera spotkania była nerwowa, a wynikała bezpośrednio z faktu odwołaniu członka zarządu EO wybranego  przez załogę w czerwcu 2016 r. Jakuba Kamyka. Już ustalenie programu zebrania wywołało wiele kontrowersji. W programie znalazł się punkt mówiący o harmonogramie wyboru ...

Sądowe zawezwanie do próby ugody nie doprowadziło do zawarcia porozumienia , dlatego Radca Prawny Paweł Cierkoński w imieniu Pracowników z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp., którzy udzielili mu pełnomocnictw,  skierował do Sądu w Gorzowie Wlkp .  pozew przeciwko Zarządowi Enea S.A. Pozew dotyczy wypłaty świadcze...

Podczas konferencji wynikowej Grupy Enea prezes Mirosław Kowalik omawiał wyniki firmy po trzech kwartałach 2016 roku. „Zaawansowanie bloku w Kozienicach to 90 procent. Prace trwają. Jest przyspieszenie w kontekście możliwości zakończenia pewnych prac zimą, aby jak najszybciej rozpocząć rozruchy instalacji na bloku” - powiedział prezes Kowalik. Pr...

Strona 3 z 15
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    7    8    następna »