Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 148

  Na ostatnim w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej z Gorzowa Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia wysłuchano sprawozdania z działalności złożonego przez Przewodniczącego oraz przejęto w szeregi naszej organizacji kolejna osobę. W sprawach różnych poruszano tematy związane z: prywatyzacją, restrukturyzacją oraz dz...

         Do   szczęśliwego grona pracowników ,którzy doczekali emerytury w Enea dołączyły koleżanki Henryka Klimowicz i Jadwiga Jabłońska z Wydziału urządzeń pomiarowych w Centrali   Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. W uroczystym pożegnaniu uczestniczyli   przedstawiciele Dyrekcji,   Kierownictwa ...

  Członkowie   Koła Emerytów i i Renciści należący do Komisji Podzakładowej   w Gorzowie Wlkp. spotkali się   na tradycyjnym opłatku .Były życzenia ,opłatek, kolędy, potrawy wigilijne   oraz miła   świąteczna atmosfera. Wspólne oglądanie zdjęć z bogatego archiwum Czesława Markiewicza spowodowało ,że odżyły wspomnienia ...

  29 lat temu   około godziny 4,oo oddziały wojska , milicji i ZOMO   brutalnie spacyfikowały strajk w Zakładach Mechanicznych Ursus w Gorzowie. Strajkujący domagali się zakończenia stanu wojennego oraz wypuszczenia aresztowanych działaczy NSZZ Solidarność. Czołg wjechał na teren zakładu, do hali wstrzelono granaty z gazem łzawiącym, przed halą rozrzucono o...

  Komunikat ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa. ” W związku z toczącym się procesem sprzedaży 225.135.940 akcji (51,00% w kapitale zakładowym) spółki ENEA S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa podjęło decyzję o wyznaczeniu dla spółki Electricité de France S.A. terminu do wyłącznych negocjacji. Intencją MSP jest zakończenie procesu prywatyzacji...

14.12.2010 Spotkanie z Zarządem Enea S.A.
Dodano: 15 Grudzień 2010r. 08:24

  Zgodnie z zaproszeniem stawiliśmy się na godzinę 10.00 .Okazało się ,że spotkanie zostało przełożone na godz.15.00 ale nikt nas o tym fakcie   nie powiadomił. No cóż mogliśmy dzięki temu odbyć kolejne posiedzenie Prezydium. Podsumowaliśmy akcję zbierania dokumentów niezbędnych do złożenia pozwów do Sądu Pracy w związku z niezaliczeniem...

9-10.12.2010 Posiedzenie KM NSZZ Solidarność
Dodano: 10 Grudzień 2010r. 19:12

  W dniach 9-10 grudnia w   Dychowie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Komisji Podzakładowej   z Zielonej Góry oraz zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Po wyczerpaniu programu Zebrania Delegatów odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej. Tematyka   zebrania: 1.Restrukturyzacja wewnętrzna –po...

  Trybunał Konstytucyjny w składzie jednoosobowym- Mirosław Wyrzykowski na posiedzeniu niejawnym po wstępnym rozpoznaniu skargi konstytucyjnej złożonej przez K.Gonerskiego postanowił odmówić nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej. W ośmio stronicowym uzasadnieniu pełno jest prawniczych sformułowań ale wydaje się ,że głównym powodem oddalenia skargi j...

  Państwowa Inspekcja Pracy w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 26.11.2010r. poinformowała nas ,że kwestie poruszone w naszym piśmie z 17.11.2010 (nie uznawanie sporów zbiorowych, nie zwalniania na zebrania członków władz związku) dotyczą pracodawców ,których siedziby znajdują się na terenie właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy   w Poznan...

2.12.2010 Grudziądz-Obradowała Rada SKE .
Dodano: 4 Grudzień 2010r. 17:30

  W Rudniku koło Grudziądza obradowała Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Nagły atak zimy spowodował ,że obrady rozpoczęły się dopiero o godz. 16.00, a i tak niektórzy koledzy nie dotarli do Rudnika. Tematyka jaką zajmowali się członkowie Rady : 1.Zapoznano się z korespondencją jaka wpłynęła na ręce Przew. R.Rutkowskiego. 2...

  Członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność spotkali się na swym comiesięcznym posiedzeniu. Tematyka zebrania: 1.Przyjeto protokół z ostatniego posiedzenia. 2.Wysłuchano sprawozdania z działalności prezydium od ostatniego zebrania. 3.Szkolenia związkowe-omówiono problematykę szkoleń oraz terminarz. 4.Sprawy płacowe- s...

  Zarząd Enea S.A. w swojej odpowiedzi z 22.11.2010 nie wyraził woli   zawarcia ugody przedsądowej w związku z utratą akcji zawiązaną z   nie zaliczeniem stażu pracy w Operatorze do stażu akcyjnego. Zarząd w swej odpowiedzi   dalej powtarza swoje   stare argumenty. Dlatego decydujemy się iść do Sądu. Kancelarie prawne orzekły ,że sprawa ta kwalif...

  W Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Na comiesięcznym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność w Gorzowie Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia i wysłuchaniu sprawozdania z działalności członkowie KP przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka jaką zajmowali się członko...

  Związkowcy z   Polski i Niemiec spotkali się w Słubicach na kolejnym seminarium w ramach projektu „Interkulturowej ponadgranicznej kwalifikacji pracowników” Ty razem przedmiotem obrad była „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy, regulacje na płaszczyźnie Unii Europejskiej , w Polsce i Niemczech”

  W Baranowie   przedstawiciele Operatora oraz strony związkowej dokonali następujących uzgodnień: 1-Bony świąteczne zostaną wydane 1 grudnia 2010.Osobami uprawnionymi do bonów są osoby zatrudnione od 31.12.2009 do 30.IX 2010 i pozostające nadal w zatrudnieniu.(osoby ,które po 30.IX 2010  przeszły na emeryturę lub rentę otrzymają ...

Strona 1 z 10
  1    2    3    4    5    6    następna »