Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

W Poznaniu doszło do spotkania strony związkowej z nowym zarządem Enea Operatora. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji nowego zarządu oraz przedstawienia się strony związkowej.

Warte zacytowania są creda życiowe jakimi kieruje się w swoim życiu nowy Prezes Enea Operatora Andrzej Kojro: WARTO BYĆ UCZCIWYM POLAKIEM”, „JEŚLI CHCESZ WYMAGAĆ OD INNYCH, WYMAGAJ OD SIEBIE”, „POLSKĘ NALEŻY KOCHAĆ, CHOCIAŻ NIE ZAWSZE JEST SPRAWIEDLIWA”, „TYM CO MASZ DZIEL SIĘ Z INNYMI, A BĘDZIESZ SZCZĘŚLIWYM”.

Tematyka zebrania:

1.Nagroda na Dzień Energetyka. Uzgodniono wysokość nagrody, oraz datę wypłaty-1650 zł -10.08.2016 r.

2.Nagroda świąteczna. Po krótkiej dyskusji postanowiono kontynuować rozmowy w tym temacie na następnym zebraniu.

3.Posiłki profilaktyczne. Uzgodniono koszt posiłków na sezon 2016/17 – 12,20 zł.

Strona związkowa przekazała też najpilniejsze problemy do załatwienia jakie stoją przed nowym zarządem:

1.Funkcjonowanie służb IT, HR, OK w Enea Centrum. Strona związkowa bardzo negatywnie oceniła działanie tych służb w ramach Centrum Usług Wspólnych. Wydłużono wszystkie procedury, wpływa to na  nieefektywne wykorzystanie czasu pracy (  obsługa nie działających systemów, szukanie osób odpowiedzialnych rozsianych po całej GK Enea). Wpływa  to również na złe postrzeganie Operatora przez klientów. Związki zasugerowały powrót tych służb do Operatora.

2.Podział kwoty uznaniowej do płacy zasadniczej ( 70 zł.) od września 2016r. Strona społeczna zaproponowała upoważnienie Dyrektorów Oddziałów do określenia szczegółowych zasad podziału tej kwoty w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi w Oddziałach.

3.Polityka zatrudnieniowa. Dotychczasowa polityka polegająca na nie odtwarzaniu etatów osób odchodzących na emeryturę doprowadziła powiększenia luki pokoleniowej i braków kadrowych w wielu komórkach. Wskazana zmiana tej sytuacji.

4.Pomiary wykonywane przez firmy zewnętrzne. Kolejny przykład, że outsourcing wpływa na pogorszenie świadczonych usług. Powoduje to komplikacje w Operatorze i Enea Centrum.

5. Porozumienie z Sierakowa -  projektowana zmiana granic  PE Nowy Tomyśl i PE Międzychód łamie to porozumienie. Można tą sytuację zmienić podpisując aneks do w/w porozumienia.

Strony uzgodniły, że spotkania stron dialogu społecznego w Operatorze będą się odbywały nie rzadziej niż raz na kwartał w każdą pierwszą środę rozpoczynającą nowy kwartał. Najbliższe planowe spotkanie odbędzie się 5.10.2016 r.

Wcześniejsze spotkania w Operatorze.

Nowy zarząd Operatora

 


Wiadomość tą wyświetlono 2825 razy.