Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj
21.07.2016 Rozmowy o aktualizacji ZUZP.
Dodano: 22 Lipiec 2016r. 09:18

W Poznaniu spotkał się zespół roboczy, którego celem jest uaktualnienie ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW ENEA S.A. ORAZ SPÓŁEK ZALEŻNYCH.(ZUZP)

Strona związkowa nawiązując do artykułu 57  ZUZP Strony Układu, co najmniej raz na rok, obowiązane są wspólnie dokonać oceny treści Układu i w przypadku stwierdzenia jednej ze stron potrzeby jego aktualizacji lub zmian wystąpiła o jego uaktualnienie.

Na pierwszym spotkaniu przedstawiciele NSZZ Solidarność zasygnalizowali potrzebę doprecyzowania zapisów dotyczących między innymi: -nazewnictw spółek objętych układem, -trybu układowego, -zasad negocjowania przyrostu wynagrodzeń, -rocznego funduszu wynagrodzeń.

Strona związkowa podkreśliła potrzebę wydania tekstu jednolitego  ZUZP po zakończeniu prac zespołu.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2401 razy.