Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

W Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło się kolejne  posiedzenie Zespołu roboczego ds. BHP  powołanego przez Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej. Rozpoczęto prace nad nowelizacją   rozporządzenia MG z dnia 28.03.2013r., dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Proponowane zmiany do rozporządzenia są wnikliwie analizowane przez Zespół roboczy, a następnie zapisany jest tekst finalny. Intencją proponowanych zmian jest powrót do standardów jakie funkcjonowały w branży energetycznej. Na posiedzeniu Zespół omawiał również  niebezpieczne zdarzenia, oraz wypadki jakie w ostatnich lata miały miejsce w energetyce. Materiał do dyskusji przygotowała Państwowa Inspekcja Pracy.

Wcześniejsze spotkania zespołu.


Wiadomość tą wyświetlono 1950 razy.