Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

Z inicjatywy zarządu Enea Serwis (ES) doszło do spotkania ze stroną społeczną.

Głównym celem spotkania było przedstawienie nowej struktury organizacyjnej spółki, która ma obowiązywać od sierpnia 2016 r. Prezes Sławomir Bielecki w krótkim wystąpieniu przedstawił argumenty, które przemawiały za zmianą istniejącej struktury: lepsza funkcjonalność w powiązana ze strukturą Enea Operatora, łatwiejsze rozliczanie poszczególnych Rejonów ES. Nowa struktura jest przedmiotem wielu dyskusji  w, których uczestniczyli również przedstawiciele związków zawodowych. Osiągnięty kompromis nie powoduje żadnych skutków społecznych. Nowa struktura będzie podlegała okresowej ocenie, jeżeli coś będzie źle funkcjonowało będą możliwe zmiany.

Inne tematy poruszane podczas spotkania:

1. Uzgodniono wysokość nagrody na Dzień Energetyka ( 1650 zł –wypłata 10.08.2016 r.)

2.Projekt ujednolicenia płac zasadniczych (wyrównanie dysproporcji płacowych w grupach zawodowych). Przedstawicieli związków zawodowych poproszono o wytypowanie swoich przedstawicieli do zespołu, który zajmie się tą tematyką. Pierwsze spotkanie zespołu planowane jest na koniec sierpnia 2016r.

3.Opieka medyczna pracowników ES w placówkach MSW. Zarząd czeka na zakończenie prac zespołu, pracującego nad wyborem jednego ubezpieczenia zdrowotnego dla całej GK Enea.

4. Wynagradzanie za pracę w godzinach nadliczbowych . Pismo z 27.06.2016 r. kierowane do związków zawiera zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych  niezgodne z zapisami ZUZP. Pismo zostało przygotowane przez Enea Centrum. Zarząd przygotuje sprostowanie w tym temacie.

5.Umowy śmieciowe w ES. Strona związkowa po raz kolejny podkreśliła potrzebę walki z tą patologią, oraz zaproponowała uhonorowanie osób tak zatrudnionych w dniu Święta Energetyków. Zarząd podkreślił ,że w ostatnim czasie 8 osobom zamieniono umowy śmieciowe na umowy o pracę. Ok 20 osób jeszcze dalej pracuje na umowach śmieciowych.

6.Rozliczenie funduszu płac. Strona społeczna poprosiła o dostarczenie kwartalnego rozliczenia funduszu wynagrodzeń w rozbiciu na poszczególne składniki płacowe. Rozliczenie takie jest godowe strona związkowa otrzyma je.

7. Telefony komórkowe. Nowe przepisy wymagają do lutego 2017 r. zarejestrowania wszystkich telefonów na kartę. Nowy temat, zarząd przeanalizuje go.

Wcześniejsze spotkania w ES


Wiadomość tą wyświetlono 2048 razy.