Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

W siedzibie Enea S.A. na ul. Góreckiej w Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego by uzgodnić wysokość nagrody na Dzień Energetyka w Grupie Kapitałowej Enea. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy  przewiduje, że wysokość nagrody wynosi nie mniej niż 25 % średniego wynagrodzenia zasadniczego z danej spółki. Intencją stron, które spotkały się w Enea S.A. było ustalenie jednakowej wysokości nagrody  w GK Enea.

Strona społeczna przedstawiła swoje oczekiwania odnośnie nagrody na Dzień Energetyka  oraz „karpiowego”. Wstępne uzgodnienia  mają być potwierdzone 21 lipca 2016.

 

 

Zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dotyczące nagrody  na  Dzień Energetyka.

Art. 30 ZUZP

  1. Z okazji Dnia Energetyka pracownik otrzymuje nagrodę pieniężną z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Jeżeli w aktach osobowych pracownika jest zapis o zastosowaniu kary porządkowej decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje pracodawca.
  3. Kwota indywidualnej nagrody wynosi nie mniej niż 25% średniego wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio w ENEA.
  4. Wypłatę dokonuje się pracownikowi, który był zatrudniony na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i zachowując ciągłość jest nadal w zatrudnieniu na dzień 14 sierpnia roku bieżącego, w którym dokonuje się wypłaty nagrody.
  5. Nagrodę wypłaca się w jednakowej wysokości dla wszystkich uprawnionych pracowników proporcjonalne do wymiaru etatu.

 

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.

 

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 3731 razy.