Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 217

Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości odbyły się w Gorzowie Wlkp. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej Za Ojczyznę w gorzowskiej katedrze. Liturgii przewodniczył biskup Tadeusz Lityński , a uczestniczyli w niej przedstawiciele władz wszystkich szczebli, wojsko, poczty sztandarowe ( w tym dwa NSZZ Solidarność: Zarząd Regionu i Enea Gorz&oacu...

Enea Liga Mini Piłki Siatkowej pomaga wyszukać siatkarskie talenty wśród dzieci i młodzieży. 7.11.2016  na jej inaugurację wystąpili uczniowie IV klas. Enea Liga Mini Piłki Siatkowej to skierowany do dzieci i młodzieży projekt, którego zadaniem jest wyłowienie talentów. Sponsorowany przez Eneę projekt ma pomóc w rozwoju profesjonalne...

9.11.2016 Pracowniczy Program Emerytalny AVIVA
Dodano: 9 Listopad 2016r. 19:56

Z inicjatywy strony społecznej w Poznaniu doszło do spotkania z firmą AVIVA, która od 2005 r. prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny  dla Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA. (PPE). Na spotkanie przybyła silna reprezentacja AVIV-y (5 osób). Krótka prezentacja podsumowała dotychczasową współpracę w ramach PPE. Aktualnie w programie ...

7.11.2016 Energetyczne Zaduszki
Dodano: 7 Listopad 2016r. 22:50

Już po raz siódmy Duszpasterstwo Wspólnoty Zawodowej  „Nazaret”  było organizatorem Zaduszek Energetycznych . W  Mszy świętej w intencji zmarłych Pracowników w kościele pw. Chrystusa  Króla w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Oddziału Dystrybucji , Rejonów Dystrybucji, Dyrekcji Elektroc...

Serwis informacyjny ENEA Operator – numer 67/2016 z dnia 04 listopada 2016 r. poinformował nas, że: „Dnia 02.11.2016r . pracę w zarządzie Enei Operator zakończył pan Jakub Kamyk. Zarząd Enei Operator dziękuje panu Jakubowi Kamykowi za wieloletnią współpracę. Jednocześnie w tym samym dniu, na miejsce odwołanego czło...

Enea szacuje, że w III kwartale 2016 r . zanotowała na poziomie grupy 249 mln zł zysku netto, 339 mln zł zysku operacyjnego, 622 mln zł zysku EBITDA oraz 2.705 mln zł przychodów - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP zakładał kolejno: 196,1 mln zł, 268,5 mln zł, 551 mln zł i 2.602,5 mln zł. Spółka szacuje, że w okresie I-III kwartał...

Zarząd Enei poinformował , że spółka 28 października 2016 roku podpisała z Węglokoks i Towarzystwem Finansowym Silesia list intencyjny wyrażający wstępne zainteresowanie zaangażowaniem finansowym w Katowicki Holding Węglowy lub aktywa KHW. Spółka zastrzega, że zaangażowanie inwestorów w KHW jest uzależnione od spełnienia wielu warunków...

28.10.2016 Zebranie KP Gorzów NSZZ Solidarność
Dodano: 28 Październik 2016r. 20:13

W Dębnie na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G). Tematyka obrad: 1.Wysłuchano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KP G (Miedzychód-9.09.2016) 2.Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejną osobę. 3...

25.10.2016 Obradował ZR Gorzów NSZZ Solidarność
Dodano: 28 Październik 2016r. 18:06

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiej Solidarności. Na zaproszenie Przewodniczącego Waldemara  Rusakiewicza w spotkaniu udział wzięli: – Poseł Jarosław Porwich i Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa. Poseł Jarosław Porwich omówił najważniejsze sprawy dotyczące zmian w ustawie o związk...

26.10.2016 Rozmowy nie tylko o strategii GK Enea.
Dodano: 27 Październik 2016r. 09:20

Kolejne kwartalne spotkanie stron dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej Enea (GK Enea) odbyło się w Poznaniu. Głównym tematem spotkania było przedstawienie Strategii GK Enea w perspektywie  do 2030 r . Prezentację związaną z tym tematem zaprezentował Prezes Mirosław Kowalik . Przedstawiono działania krótko i długo terminowe, inicja...

25.10.2016 Wspólna Działalność Socjalna GK Enea
Dodano: 25 Październik 2016r. 19:27

Poznaniu odbyło się spotkanie strony społecznej z Grupy Kapitałowej ENEA  z administratorem  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFSS) i  Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w GK ENEA , oraz osób zajmujących się obsługą  ZFŚS z poszczególnych obszarów działania GK Enea. Celem spotkania była realizacja umowy...

19-21.10.2016 Obradowała KSE NSZZ Solidarność
Dodano: 25 Październik 2016r. 19:23

W dniach 19-21 października 2016r. w Koninie odbyło się posiedzenie Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSE). Głównym tematem posiedzenia KSE było przedstawienie zmian do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. dot. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych . Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarn...

20.10.2016 Energa reaktywuje rejony dystrybucji
Dodano: 21 Październik 2016r. 07:39

Zarząd Energi zdecydował o reaktywacji rejonów dystrybucji, na początek ma zostać przywrócona działalność trzech rejonowych punktów. Jak podkreśla spółka przyczyni się to do szybszego usuwanie awarii i lepszej obsługi klientów. Decyzja o odtworzeniu zlikwidowanych w latach 2012-2015 niektórych rejonowych struktur na tereni...

19.10.2016 GIP zakończyła kontrolę w Enea.
Dodano: 19 Październik 2016r. 19:52

Inspektorzy Głównej Inspekcji Pracy (GIP) zakończyli kontrolę w Enea Centrum (EC). Główne tematy objęte kontrolą: : - umowy o pracę niezgodne z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, - ukrywanie nadgodzin , - generowanie nadgodzin wynikających ze złej organizacji pracy,- umowy śmieciowe . Inspektorzy po zakończeniu kontroli sp...

19.10.2016 Robocze spotkanie w Enea Logistyka.
Dodano: 19 Październik 2016r. 18:34

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Logistyka (EL)…Na spotkaniu stronę pracodawcy reprezentowali:- Marek Gembiak, Prezes Zarządu - Dawid Serafinowicz, Członek Zarządu ds. Ekonomicznych oraz - Sławomir Nowak, Z-ca Dyrektor ds. Logistyki. Prezes Marek Gembiak odniósł się do pisma KM NSZZ ,,Solidarność” Enea z dn. 7 paździe...

Strona 4 z 15
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    7    8    9    następna »