Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 138

  W Międzychodzie na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej z Gorzowa Wlkp. Po przyjęciu protokołu z 25 lutego 2011r. oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka obrad Komisji: 1.Prywatyzacja. Przedstawiono   działania jakie zostały podjęte w celu za...

    W Poznaniu Zarząd Operatora i związki zawodowe spotkały na rokowaniach w ramach   prowadzonego sporu zbiorowego. Od ostatniego spotkania płacowego (24.02.2011r.)   minął ponad miesiąc , jednak postawa Zarządu Operatora nie uległa zmianie ,dalej nie widać chęci zawarcia porozumienia   na 2011r. Zawarte porozumienia   płacowe   między...

26.03.2011 Pogrzeb Marka Gajka
Dodano: 26 Marzec 2011r. 18:55

  W Barlinku pożegnaliśmy Marka Gajka zamordowanego 19 marca 2011 na GPZ-cie Barlinek. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła Rodzina ,koledzy i koleżanki z pracy, przedstawiciele Zarządu Enea Operatora, Dyrektorzy z Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp., mieszkańcy Barlinka     , licznie przybyli   przedstawiciele NSZZ Solidarność , związku do k...

  W Gorzowie na kolejnym posiedzeniu spotkali się członkowie Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. Tematyka obrad: 1.Przyjęcie programu z ostatniego zebrania. Przyjęto program z jedna poprawką. 2.Informacja z prac Prezydium Zarządu Regionu. Wysłuchano sprawozdania złożonego przez   poszczególnych członków Prezydium. ...

  Przedstawiciele Dyrekcji oraz Związków Zawodowych z Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się celem uzgodnienia planu wspólnej działalności socjalnej w 2011 na terenie działania OD Gorzów Wlkp. Wytyczne jakie zostały uzgodnione w Poznaniu 11 marca 2011   jasno określiły zasady jakie będą obowiązywały w tym roku. Tabele dochodowe zos...

19.03.2011 Marek Gajek nie żyje.
Dodano: 21 Marzec 2011r. 07:49

  Około godz. trzeciej w nocy, 19. marca, doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia na terenie Głównego Punktu Zasilania (GPZ) znajdującego się przy ul. Szosowej w Barlinku woj. zachodniopomorskie. Dyspozytor Rejonowej Dyspozycji Ruchu dostał sygnał, że coś niepokojącego dzieje się na terenie GPZ (sygnał włamania do GPZ). Pracownik Pogotowia En...

  Tematyka obrad Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea: 1.Przyjęcie protokołu z ostatniego spotkania z 17 lutego 2011r. 2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie prezydium zdali relację z faktów jakie wydarzyły się od ostatniego zebrania. 3.Sprawy płacowa. Omówiono zgłoszone żądania płacowe w ram...

16.03.2011 Porozumienie płacowe w Enea S.A.
Dodano: 16 Marzec 2011r. 14:53

  Kolejna tura rokowań   w sporze zbiorowym w Enea S.A. przyniosła oczekiwany skutek w postaci zawarcia porozumienia płacowego. Strony dialogu społecznego uzgodniły wysokość przeszeregowań płac zasadniczych oraz wysokość premii motywacyjnej za pierwsze półrocze 2011.   Ustalono   również wysokość nagrody na Dzień Energetyka w 2011 r....

  Strony dialogu społecznego w Enea spotkały się w Poznaniu celem uzgodnienia planu działalności socjalnej na 2011 rok w ramach wspólnej działalności socjalnej prowadzonej w ramach grupy kapitałowej Enea. Ustalono jednolite zasady działalności socjalnej. Obsługę i administrację wspólnej działalności powierzono Enea Operatorowi. Preliminarze wydatków ...

    W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A. Tematy poruszane podczas spotkania: 1.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających praw do akcji (Porozumienie ze Zdroiska z 28.05.2008 r.) Strona pracodawcy po raz kolejny przedstawia opinię prawną kwestionującą   uzgodnienia zawarte w w/w porozumieniu. Według...

  Członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea złożyli petycję przedstawicielom Rządu RP Wojewodom: Wielkopolskim, Lubuskim, Kujawsko-Pomorskim, Zachodniopomorskim. W Zielonej Górze petycję Wojewodzie Lubuskiemu- Helenie Hatce wręczyli Przewodniczący Komisji Podzakładowych z Zielonej Góry R.Jusis   i z Gorzowa Wlkp. K. ...

  W Mikorzynie k/Konina obradowała Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania przystąpiono do realizacji programu zebrania: 1.Posiedzenie Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Przewodniczący SKE zapoznał członków Rady z tematyką posiedzenia SGiE. 2.Komisja Gospodark...

  W Rejonie Dystrybucji Dębno obradowała Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z 25 stycznia 2011 i wysłuchaniu sprawozdania z działalności złożonego przez Przewodniczącego KP przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka zebrania: 1.Sprawy płacowe. Zebrani zapoznal...

    Kancelaria Radcy Prawnego Paweła Cierkońskiego   w imieniu 201 pracowników Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp   skierowała do Zarządu Enea S.A. wezwanie do zapłaty odszkodowania za niezaliczenie okresu pracy w Enea Operator do stażu akcyjnego. „Działając w imieniu pracowników Enea S.A., Oddziału Dystrybucji w Gorzowie Wi...

  1.Spotkanie płacowe w Enea S.A. Przedstawiciele Zarządu Enea S.A. oraz strony związkowej nie doszły do porozumienia w sprawie ustalenia polityki płacowej w Enea S.A. w 2011 r. Do   zawarcia porozumienia brakowało naprawdę niewiele. Druga tura rozmów ma duże szanse na zawarcie   stosownego porozumienia. Strona społeczna zdecydowany nacisk kładzie ni...

Strona 8 z 10
« poprzednia     3    4    5    6    7    8    9    10    następna »