Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 138

  W Gorzowie Wlkp. na comiesięcznym zebraniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania i wysłuchaniu informacji z działalności Prezydium członkowie ZR przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka zebrania: 1.Fundacja dla Solidarności-odwołano Zarząd F...

  W Pieczyskach k/Bydgoszczy obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA.   Przed rozpoczęciem obrad członkowie KM uczestniczyli we mszy świętej w intencji zmarłych przewodniczących NSZZ Solidarność z Bydgoszczy -Waldemara Delerta i Bernarda Paszkiewicza oraz tragicznie zmarłego   członka Komisji Podzakładowej ze Szczecina Leszka Borowego. W po...

  Przewodniczący Gorzowskiej   KP NSZZ Solidarność skierował do Radnych Miasta Gorzowa następującą prośbę: W imieniu Gorzowskich Energetyków zwracam się do Państwa z prośbą o obronę Polskiej Energetyki oraz miejsc pracy w Gorzowie Wlkp.   Bezpieczeństwo energetyczne Kraju   oraz miejsca pracy są zagrożone w związku z planami Ministers...

  Prezydent Francji   przebywał   w Warszawie na szczycie Trójkąta Wajmarskiego. Związkowcy z Grupy Kapitałowej Enea oraz Elektrownii Połaniec ,   wykorzystując wizytę głowy państwa Francuskiego protestowali w Warszawie przeciwko łamaniu praw pracowniczych i związkowych w przejętych przez Francuzów (EDF) przedsiębiorstwach energetycznych &n...

  W ramach projektu „ Forum inerkulturowej   ponadgraniczenej kwalifikacji pracowników” odbyło się kolejne seminarium w ,którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele   Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. Tym razem seminarium odbyło się na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i dotyczyło Prawa pracy o...

  31 stycznia wszystkie gorzowskie media otrzymały informacje o planowanej haniebnej prywatyzacji czyli planach sprzedaży Enei francuskiemu państwowemu koncernowi EDF.   Mediom dostarczyliśmy również treść listu do parlamentarzystów oraz publikacje jakie ostatnio się ukazały   a dotyczyły planów sprzedaży Enea. Jedynym   gorzowskim medi...

  Przedstawiciele dwóch największych organizacji związkowych   działających w ENEA   wysłali   do wszystkich parlamentarzystów z terenu działania ENEA   pismo, w którym przedstawili   zagrożenia związane z przejęciem firmy przez Electricite de France (EDF).Wcześniejsze pisma kierowane do Parlamentarzystów pozostawały b...

  W Mikorzynie spotkali się członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Tematyka obrad: 1.Przyjęto protokoły z ostatnich posiedzeń Rady SKE. 2.Wysłuchano informacji Skarbnika o płatnościach składek oraz propozycji prowizorium budżetowego na 2011 r. 3.Ankiety od Komisji należących do SKE.- Przewodniczący R. Rutkowski przypomnia...

  Członkowie Zarządu Regionu Gorzowskiego obradowali w Rokitnie. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności oraz informacji z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Zarząd Regionu przyjął miedzy innymi stanowisko w sprawie likwidacji OZ Izby Skarbowej w Gorzowie Wlkp. oraz negatywną opinię w sprawie zami...

  Gmina i powiat Kozienice protestują przeciw sprzedaży francuskiemu EDF Enei, do której należy też Elektrownia Kozienice. Lokalne władze napisały w tej sprawie list do premiera Donalda Tuska. Autorzy listu uważają, że przejęcie aktywów majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej przez państwo francuskie nie ma nic wspólnego z prywatyzacją, rozwojem i konkur...

Z naszymi argumentami przeciwko dzikiej restrukturyzacji i prywatyzacji energetyki próbujemy przebić się do mediów .Jedynym medium , które jak do tej pory   udostępniło nam swoje łamy   jest TV Trwam i Radio Maryja.   „Problemy prywatyzacyjne sektora paliwowo –energetycznego oraz wpływ C0 2 na polską gospodarkę”- to tematyka pon...

  W Centrali Oddziału Dystrybucji   na pierwszym w 2011 roku posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea w Gorzowie Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności złożonego przez Przewodniczącego Komisji. Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przystąpiono programu zebra...

  W Poznaniu   spotkały się spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator. 1.Zarząd   Operatora przedstawił stronie związkowej 4 najważniejsze projekty , które będą realizowane w 2011 r. W najbliższym czasie wersja elektroniczna tych projektów zostanie przesłana związkom zawodowym. Trwają jeszcze prace nad Kodeksem dobrych p...

21.01.2011 Nowy emeryt Zbigniew Kunik
Dodano: 21 Styczeń 2011r. 14:52

  Do   szczęśliwców , którzy doczekali   się emerytury w Enea dołączył kolega Zbigniew Kunik z Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.   Zbyszek zapracował uczciwie na emeryturę-przepracował w energetyce 42 lata. W uroczystym pożegnaniu Kol. Zbyszka   uczestniczyli   przedstawiciele Dyrekcji,   Kierownictwa oraz b...

  W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego celem przedyskutowania spraw zgłoszonych przez związki zawodowe. 1.Na wstępie Prez. M. Owczarek poinformował ,że niestety strategia Enea nie zostanie przedstawiona na dzisiejszym spotkaniu ponieważ osoba , która miała ją zreferować jest bardzo mocno zaangażowana w proces prywatyzacji ,który jest...

Strona 9 z 10
« poprzednia     4    5    6    7    8    9    10    następna »