Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

 

 W Poznaniu Zarząd Operatora i związki zawodowe spotkały na rokowaniach w ramach  prowadzonego sporu zbiorowego. Od ostatniego spotkania płacowego (24.02.2011r.)  minął ponad miesiąc , jednak postawa Zarządu Operatora nie uległa zmianie ,dalej nie widać chęci zawarcia porozumienia  na 2011r. Zawarte porozumienia  płacowe  między innymi w   Enea S.A. i Elektrowni Kozienice ,rosnąca inflacja aktualnie wynosząca 3,8 %, sumienna praca wszystkich pracowników skutkująca bardzo  dobrymi wynikami Operatora za 2010 r. miały zmienić nieugiętą do tej pory postawę Zarządu Operatora . Niestety propozycja  Zarządu Operatora podwyższenia płac zasadniczych średnio o 60 zł stanowi kolejna prowokację.  Strona związkowa przypomniała deklarację Zarządu ,że w przypadku wyprawowania zysku za 2010 r powyżej 150 mln podzieli się nim z załogą. W odpowiedzi usłyszeliśmy ,że załoga otrzymała w grudniu 500 zł  oraz bony towarowe więc Zarząd wywiązał się ze złożonych deklaracji ,dodatkowo padła obietnica ,że  Zarząd rozważy możliwość zawnioskowania do właściciela o przekazanie z zysku za 2010 kwoty 1500 na zatrudnionego  na fundusz nagród lub na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Następne  pytanie strony związkowej dotyczyło wypłat tz górki z 2010 pochodzącej z wypłat jednorazowych i premii kwartalnych. Górkę tą strona związkowa  proponuje przeznaczyć na podwyższenie płac zasadniczych. Zarząd do ustosunkowania się na propozycje związków potrzebuje dodatkowych analiz oraz opinii. Strona pracodawcy  przychodzi na rokowania nie przygotowana i prowadzi negocjacje w złej wierze i dlatego strona związkowa podtrzymuje swoją propozycję zawartą w żądaniu ( 600 zł na etat) ,  protokół z rokowań uznaje jako protokół rozbieżności i  wnioskuje o to by następne rokowania odbyły się z udziałem mediatora z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Taka postawa związków spowodowała wycofanie się Zarządu z deklaracji wnioskowania o przekazanie z zysku za 2010 r.1500 zł na zatrudnionego  na fundusz nagród.

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 3014 razy.