Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

 

Tematyka obrad Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea:

1.Przyjęcie protokołu z ostatniego spotkania z 17 lutego 2011r.

2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie prezydium zdali relację z faktów jakie wydarzyły się od ostatniego zebrania.

3.Sprawy płacowa. Omówiono zgłoszone żądania płacowe w ramach grupy kapitałowej Enea. Przeanalizowano zawarte porozumienia płacowe w Enea S.A. oraz w Elektrowni Kozienice. Grupie negocjacyjne dano wytyczne odnośnie negocjacji w pozostałych spółkach grupy kapitałowej.

4.Sprawy socjalne. Przedstawiono plan działalności socjalnej dla grupy kapitałowej Enea. Szczegółowe plany działalności zostaną ustalone w Oddziałach Dystrybucji.

5.Restrukturyzacja wewnętrzna . Omówiono projekty restrukturyzacji wewnętrznej wynikające z planów poszczególnych zarządów. Większość tych projektów łamie zawarte porozumienia i w związku z tym jest nie do przyjęcia.

6.Propozycje zmian do ZUZP. Pracodawcy próbują wprowadzić wcześniej zlikwidowaną premię regulaminową dla wybranych grup pracowników. Strona związkowa nie widzi konieczności stwarzania nowego składnika płacowego.

7.Relacja z posiedzenia Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Członkowie Rady SKE przekazali relację o sytuacji w poszczególnych  grupach energetycznych. W większości grup prowadzone są spory zbiorowe związane z nieuzgodnieniem polityki płacowej  na 2011 r. oraz łamaniem zawartych porozumień. SKE podjęła się koordynacji ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

8.Prywatyzacja Enea. Zapoznano członków KM działaniami jakie są  i będą odejmowane w celu zablokowania planów sprzedaży Enea dla EDF.

9.Świadczenie  pieniężne dla pracowników nie mających praw do akcji pracowniczych.  Zarząd Enea podpierając się opinią prawną ,która została zrobiona na ich zlecenie nie zamierza respektować zawartych w tym celu porozumień. Podjęte zostaną działania w przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

10.Pozwy do sądów w sprawie nie zaliczenia stażu pracy w Operatorze do stażu akcyjnego. Przedstawiciele Komisji Podzakładowych przedstawili stan zaawansowania prac nad złożeniem pozwów do sadów przeciwko zarządowi Enea S.A.

11. Wybory członka Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej wybieranych przez załogę w Energobudzie. Podsumowano akcję wyborczą oraz błędy jakie zostały popełnione podczas tych wyborów.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2942 razy.