Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

 

W Międzychodzie na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej z Gorzowa Wlkp. Po przyjęciu protokołu z 25 lutego 2011r. oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka obrad Komisji:

1.Prywatyzacja. Przedstawiono  działania jakie zostały podjęte w celu zablokowania planów dalszej prywatyzacji Enea oraz ewentualne działania jakie będą podjęte w przypadku sprzedaży Enei Francuzom. Aktualnie trwa wyczekiwanie na decyzje MSP.

2.Restrukturyzacja.Zapoznano się z uchwałą Zarządu Operatora zakładającą wydzielenie ze struktury Oddziałów pionów :Finansowo-Księgowych, BOK, HR i Teleinformatyki. Oceniono ,że jest to kolejna próba centralizacji wszystkich służb w Poznaniu. Uchwała łamie zawarte porozumienia , które gwarantują ,że każda restrukturyzacja musi się odbywać na bazie istniejących Oddziałów i jest dla nas nie do przyjęcia.

3.Działalność socjalna. Zebrani zapoznali się z planem wspólnej działalności socjalnej dla Enea uzgodnionym w Poznaniu oraz ustaleniami jakie zapadły w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp.

4.Sprawy płacowe. Przedstawiono porozumienia płacowe jaki podpisano w Enea S.A. oraz Elektrowni Kozienice. Bardzo negatywnie oceniono Zarząd Operatora , który robi wszystko ,żeby doprowadzić do strajku.

5.Pozwy do Sądu przeciw Zarządowi Enea S.A. (niezaliczenie stażu pracy w Operatorze do stażu akcyjnego). Odpowiedź na wezwanie przedsądowe jasno wskazuje na to ,że musimy iść do sądu celem dochodzenia swoich praw. Aktualnie trwa sporządzanie pozwu przez kancelarie prawną.

6.Organizowane imprezy przez związek. Kolejna edycja turnieju w piłce siatkowej odbędzie się w Sulęcinie 21 maja 2011. Przyjęto program wycieczki do Chorwacji od 24.09-2.10.2011

7.Udzielono czterech zapomóg losowych członkom naszej organizacji.

8.Otwarte spotkanie z załogą Rejonu Dystrybucji Międzychód. Po zakończeniu zebrania KP członkowie prezydium spotkali się z załoga RD Międzychód. Tematyka poruszana podczas  spotkania pokrywała się z programem zebrania KP.


Wiadomość tą wyświetlono 2766 razy.