Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

 

 Kancelaria Radcy Prawnego Paweła Cierkońskiego  w imieniu 201 pracowników Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp  skierowała do Zarządu Enea S.A. wezwanie do zapłaty odszkodowania za niezaliczenie okresu pracy w Enea Operator do stażu akcyjnego.

„Działając w imieniu pracowników Enea S.A., Oddziału Dystrybucji w Gorzowie Wielkopolskim, których pełnomocnictwa załączam, wzywam Państwa do zapłaty w terminie 10 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma kwoty: Tytułem zgłaszanego niniejszym pismem żądaniem zapłaty jest odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem zakwalifikowania moich klientów do poszczególnych grup wyodrębnionych ze względu na łączny okres zatrudnienia w procesie prywatyzacji Enea S.A”.

„Wadliwe ustalenie stażu pracowniczego skutkowało zaszeregowaniem każdego z moich mandantów do niższej z wyodrębnionych grup. W konsekwencji powodowało to wadliwe sporządzenie ostatecznej listy uprawnionych pracowników”.

            „W wypadku odmowy zapłaty proszę o niezwłoczne zajęcie stanowiska na piśmie. Wobec braku reakcji z Państwa strony sprawa zostanie niezwłocznie skierowana na drogę postępowania sądowego”.

 

Do wezwania dołączono odpisy pełnomocnictw udzielonych przez  pracowników.


Wiadomość tą wyświetlono 2717 razy.