Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

 

 

W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A. Tematy poruszane podczas spotkania:

1.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających praw do akcji (Porozumienie ze Zdroiska z 28.05.2008 r.) Strona pracodawcy po raz kolejny przedstawia opinię prawną kwestionującą  uzgodnienia zawarte w w/w porozumieniu. Według opinii Kancelarii    Sołtysiński Kawecki- Szlęzak świadczenie takie narusza ustawę o Komercjalizacji i prywatyzacji. Strona związkowa zarzuciła Kancelarii kwestionowanie Porozumienia , którego była współautorem. Świadczenie takie zostało wypłacone pracownikom Elektrowni Kozienice i nikt w tedy nikt. nie robił problemów. Strona społeczna odbiera to jako kolejny przykład łamania zawartych porozumień. Emocjonalna dyskusja niestety nie zmieniła poglądu stron na w/ w porozumienie. Przedstawiciele pracodawcy poinformowali ,że z uwagi na przedstawioną opinię prawną oraz odmienne stanowisko strony społecznej Spółka skieruje sprawę do rozstrzygnięcia przez Sąd. Takie postepowanie pracodawcy jednoznacznie wskazuje na to ,że jedna ze stron porozumienia spisanego na piśmie nie wywiązuje się ze zobowiązań na niej ciążących.  Strona społeczna w przedmiotowej sprawie  przedstawi opinie prawne sporządzone przez  Prawników.

2.Rokowania płacowe w Enea S.A. Na prośbę Pracodawcy przedstawiciele NSZZ Solidarność  uszczegółowili wcześniej złożone żądania. Pozostałe organizacje związkowe przystąpiły do sporu zbiorowego wszczętego przez NSZZ Solidarność. Podczas rokowań doszło do dalszego zbliżenia stanowisk ,do uzgodnienia pozostaje kwota podwyżki oraz sposób jej podziału tj. ile obligatoryjnie do płacy zasadniczej ile uznaniowo do zasadniczej oraz wysokość nagród o charakterze motywacyjnym. Strony ustaliły ,że rokowania będą kontynuowane 16 marca 2011r.

3.Regulamin pracy w Enea S.A.. Strona związkowa zgłosiła szereg uwag do propozycji zmian Regulaminu zgłoszonych przez pracodawcę. Ustalono ,że jeżeli do 14 marca 2011  strona związkowa nie  zgłosi więcej uwag  regulamin będzie można uznać za uzgodniony.

4.Regulamin premii motywacyjnej dla pracowników Departamentu Handlu w Enea S.A. Strona społeczna nie zgadza się na wprowadzenie premii motywacyjnej. Taki składnik płacowy nie jest zapisany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Strona społeczna nie wyklucza wprowadzenia takiego składnika płacowego ,pod warunkiem  uzgodnienia jego treści w formie protokołu dodatkowego do ZUZP oraz objęcie nim wszystkich pracowników a nie wybiórczo pracowników Departamentu Handlu.


Wiadomość tą wyświetlono 2883 razy.