Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

 

W Mikorzynie k/Konina obradowała Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.

Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania przystąpiono do realizacji programu zebrania:

1.Posiedzenie Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Przewodniczący SKE zapoznał członków Rady z tematyką posiedzenia SGiE.

2.Komisja Gospodarki. Relacja z posiedzenia komisji oraz propozycjami zmian ustaw w tym też Prawa Energetycznego.

3.Sytuacja w branży. Przedstawiciele poszczególnych grup energetycznych zdali relację z sytuacji w grupach energetycznych: Enea , PGE ,Energa, Tauron. W większości grup trwają spory zbiorowe.

4.Akcja protestacyjno-strajkowa. W branży panuje napięta sytuacja , koordynacja protestów to zadanie  dla władz SKE. Rada podjęła decyzję o zaproszeniu na następne spotkanie Rady Przew. Komisji Krajowej Piotra Dudy oraz Przew. SGiE Kazimierza Grajcarka celem zapoznania ich z sytuacją w branży i ewentualnym wspólnym proteście.

5.Sprawy finansowe. Skarbnik Sekcji zapoznał zebranych ze składkami jakie wpływają do SKE. Komisje mające zaległości zostały zobowiązane do jak najszybszego ich uregulowania.

6.Ankiety członkowskie. Przypomniano o obowiązku składania co kwartał  ankiet mówiących o ilości członków w Komisjach wchodzących w skład SKE.

 

           

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2256 razy.