Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

 

1.Spotkanie płacowe w Enea S.A.

Przedstawiciele Zarządu Enea S.A. oraz strony związkowej nie doszły do porozumienia w sprawie ustalenia polityki płacowej w Enea S.A. w 2011 r. Do  zawarcia porozumienia brakowało naprawdę niewiele. Druga tura rozmów ma duże szanse na zawarcie  stosownego porozumienia. Strona społeczna zdecydowany nacisk kładzie nie na fundusz nagród lecz na podwyższanie płacy zasadniczej. Przedstawiciele NSZZ Solidarność złożyli na piśmie zgłoszenie żądania płacowego skupiającego się na jak największym wzroście płac zasadniczych. W przypadku nie spełnienia oczekiwań strony związkowej do 28.02.2011 powstanie spór zbiorowy i następne spotkanie odbędzie się w formie rokowań w sporze zbiorowym.

2. Spotkanie płacowe w Enea Operator.

Podobnie jak w Enea S.A. w Operatorze nie doszło do zawarcia porozumienia płacowego, z tym ,że w przeciwieństwie do rozmów w S.A. nie było nawet cienia szansy na porozumienie się stron. Zarząd Operatora konsekwentnie upierał się na swojej propozycji czyli brak obligatoryjnych podwyżek płac zasadniczych i przeznaczenie środków  na podwyżki w 2011  na fundusz motywacyjny z możliwością indywidualnych przeszeregowań dla niewielkiej grupy pracowników Operatora. Takie stanowisko Zarządu jest nie do przyjęcia dla strony społecznej. Argumenty strony związkowej: -bardzo dobre wyniki finansowe.-ograniczenie zatrudnienia przy niezmienionych a czasami zwiększonych  zadaniach,rosnaca inflacja,wzrost kosztów utrzymania   nie zmieniły stanowiska Zarządu Operatora. Odpowiedzią na takie postępowanie pracodawcy było wręczenie Zarządowi zgłoszenie żądania podwyższenia płac zasadniczych dla wszystkich pracowników. Dalsze rozmowy będziemy chcieli kontynuować zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Jedyne co oddało się uzgodnić to wypłatę premii rocznej 31 marca 2011. Na styczniowe  pismo związków zawodowych sugerujące ,żeby podzielić się bardzo dobrym wynikiem wypracowanym przez załogę w 2010 poprzez przekazanie dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  strona pracodawcy nie ustosunkowała się. Padła deklaracja ,że jak będzie spokój to rozważą taką możliwość.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2783 razy.