Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

 

Strony dialogu społecznego w Enea spotkały się w Poznaniu celem uzgodnienia planu działalności socjalnej na 2011 rok w ramach wspólnej działalności socjalnej prowadzonej w ramach grupy kapitałowej Enea. Ustalono jednolite zasady działalności socjalnej. Obsługę i administrację wspólnej działalności powierzono Enea Operatorowi. Preliminarze wydatków będą podzielone na pięć obszarów terytorialnie związanych z siedzibami Oddziałów Dystrybucji. Wprowadzono nowy jednolity  system kontrolowania przychodów i wydatków z funduszu. Ustano progi dochodowe uprawniające do dofinansowania do wypoczynku pracowników ,emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych. Wprowadzono nowe zasady dokumentowania dochodu rodziny ubiegającej się o dofinansowanie wypoczynku. W tym roku osoba ubiegająca się o dofinansowanie będzie zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów przez rodzinę w 2010 r. Szczegóły uzgodnionego planu do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

 

 

 

           

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2638 razy.