Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj
9.11.2016 Pracowniczy Program Emerytalny AVIVA
Dodano: 9 Listopad 2016r. 19:56

Z inicjatywy strony społecznej w Poznaniu doszło do spotkania z firmą AVIVA, która od 2005 r. prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny  dla Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA. (PPE). Na spotkanie przybyła silna reprezentacja AVIV-y (5 osób). Krótka prezentacja podsumowała dotychczasową współpracę w ramach PPE. Aktualnie w programie uczestniczy 5136 Pracowników. Dowiedzieliśmy ile wypłacono świadczeń w ramach ubezpieczenia i ile składek wpłynęło na konto AVIV-y. Przypomniano nam strukturę inwestowania, oraz poznaliśmy opłaty za zarządzanie funduszami kapitałowymi. Dotychczasową współpracę podsumowano jako bardzo dobrą, i wyrażono chęć jej kontynuacji. Przedstawiono nową propozycję ubezpieczeniową, za tą samą składkę wyższe świadczenia.

Strona społeczna poprosiła o dodatkowe informacje:

1.Wyniki PPE AVIVA w okresie 10 lat w porównaniu do innych PPE. AVIVA przygotuje takie zestawienie i przedstawi stronie związkowej.

2.Czy możliwe jest  utrzymanie świadczeń ubezpieczeniowych, a procentowe zwiększenie kwot pracujących na przyszłą emeryturę? Każdy wariant jest możliwy-różny podział 7 % składki na PPE.

3.Co się dzieje jeżeli Pracownik odchodzi z Enea, czy możliwe jest kontynuowanie PPE? Możliwy jest bez kosztowy transfer zgromadzonych środków na Indywidualne Konto Emerytalne. Wycofanie środków z PPE –zamiana jednostek uczestnictwa na gotówkę, obciążona jest 30 % podatkiem (wynika to z ustawy o PPE).

4.Jakie są koszty transferu do innego PPE, i jaki jest okres wypowiedzenia umowy z PPE AVIVA? Transfer jest bez kosztowy, nie ma okresu wypowiedzenia, ewentualna  zwłoka może tylko wynikać ze skali tej operacji (5136 osób).

5.Kto jest właścicielem Grupy AVIVA? Właścicielem są Brytyjczycy.

6. Czy nie grozi nam BREXIT? Nie ma takiej możliwości, AVIVA Polska osiąga bardzo dobre wyniki.

Po otrzymaniu i przeanalizowaniu otrzymanych materiałów strona związkowa zdecyduje czy jest za zmianą PPE i przyjęciu oferty PPE PZU. Może trzeba będzie zorganizować kolejne spotkania?

PPE oferta PZU


Wiadomość tą wyświetlono 3425 razy.