Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj
28.10.2016 Zebranie KP Gorzów NSZZ Solidarność
Dodano: 28 Październik 2016r. 20:13

W Dębnie na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G).

Tematyka obrad:

1.Wysłuchano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KP G (Miedzychód-9.09.2016)

2.Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejną osobę.

3.Wysłuchano sprawozdania z działalności od ostatniego zebrania złożonego przez członków KP G.

4.Relacja z obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (Jelenia Góra 17-18.10.2016).

5.Porozumienie Zdroisk –świadczenie pieniężne dla osób, które nie nabyły praw do akcji pracowniczych. Przedstawiono efekty prac zespołu powołanego w celu polubownego załatwienia tego tematu. Pełnomocnik Prawny przygotował projekt pozwu Sądowego. Po sprawdzeniu  i uzupełnieniu wszystkich dokumentów pozew zostanie złożony w Sądzie w Gorzowie Wlkp.   Pomoc prawną zapewni związek.

6.Sprawy płacowe. Przeanalizowano podwyżki uznaniowe w Enea Centrum i Enea Operator.  Do związku wpłynęły odwołania od przyznanych przeszeregowań. Niestety deklarowany cel  podwyżek uznaniowych – wyrównanie dysproporcji płacowych nie wszędzie został wzięty pod uwagę. Wiele do życzenia pozostawia uzasadnienie przyznanej podwyżki (  właściwie jego brak).1 % fundusz nagród  wynikający z zapisów ZUZP nie jest wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Uwagi te zostaną przedstawione stronie pracodawcy.  Przedstawiono efekty uzgodnień dotyczących „karpiowego”.

7.Opeka medyczna -medycyna pracy. Nowy program obejmujący opieką medyczną połączoną z medycyną pracy pracowników GK Enea , który będzie realizowany  przez PZU Zdrowie wywołuje szereg pytań, na które nie można znaleźć odpowiedzi w przesłanych Pracownikom dokumentach. Z inicjatywy związku dojdzie do spotkania z przedstawicielami PZU w Świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. ( wstępnie uzgodniono termin 3.11.2016 godz. 14.00)

8.Pracowniczy Program Emerytalny ( PPE) oferta PZU. Po wysłuchaniu oferty PZU na wniosek strony społecznej 9.11.2016 r. dojdzie do spotkanie z firmą, która obecnie prowadzi PPE dla Pracowników GK Enea-AVIVA. Po tym spotkaniu będziemy podejmować decyzję, czy zmieniać firmę prowadzącą PPE.

9.Wspólna Działalność Socjalna GK Enea (WDS). Po raz kolejny potwierdziło się, że centralizowanie różnych działalności ( w tym również działalności socjalnej) nie sprawdza się w praktyce. Uwagi i propozycje naprawy tej sytuacji zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.

10.Sytuacja w spółkach GK Enea:

-Enea Operator- powstał problem interpretacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dotyczący godzin nadliczbowych. Czekamy na opinię prawną, do której się ustosunkujemy. Enea Centrum-widać nieznaczną poprawę, występuje problem zbyt małej ilości etatów w stosunku  do nakładanych zadań. -Enea Serwis. Podpisano protokół dodatkowy nr 14 do ZUZP. Członkowie KP wysłuchali relacji z prac zespołu roboczego, powołanego do zrealizowania zaległych tematów. (zakresy obowiązków, tabela wynagrodzeń, system premiowania).Enea Logistyka- systemem premiowania ma zostać zastąpiony regulaminem nagród.

11.Sprawy różne. Członkowi naszej organizacji, który znalazł się w ciężkiej sytuacji udzielono zapomogi losowej.KP będzie organizatorem  turnieju w Bowlinga (26.11.2016 Słowianka). Zjazd Delegatów –ustalono termin i miejsce (Sulęcin 27-28.12.2016 r.). KP G jak co roku przyłączy się do akcji pomocy najuboższym podczas Świąt Bożego Narodzenia.

12.Po zakończeniu zebrania KPG doszło do otwartego spotkania z  Pracownikami  Rejonu Dystrybucji Dębno oraz Biura Obsługi Klienta Dębno. Tematyka spotkania pokrywała się z tematyką zebrania KP G.

Wcześniejsze spotkania KP G

Porozumienie Zdroisk


Wiadomość tą wyświetlono 2344 razy.