Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

Zarząd Enei poinformował, że spółka 28 października 2016 roku podpisała z Węglokoks i Towarzystwem Finansowym Silesia list intencyjny wyrażający wstępne zainteresowanie zaangażowaniem finansowym w Katowicki Holding Węglowy lub aktywa KHW.

Spółka zastrzega, że zaangażowanie inwestorów w KHW jest uzależnione od spełnienia wielu warunków związanych m.in. z przedstawieniem akceptowalnego biznesplanu i modelu finansowego oraz uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych. Ostateczne decyzje Inwestorów co do zaangażowania w KHW zostaną podjęte m.in. po analizie przeprowadzonego badania due diligence oraz po ustaleniu ostatecznego kształtu wszystkich pozostałych uzgodnień.

Według dotychczasowych założeń Enea, Silesia, Węglokoks mają zasilić KHW kwotą ok. 700 mln zł, z czego maksymalnie ok. 150 mln zł miałoby przypaść na katowicki Węglokoks, 200 mln zł na TF Silesia, a ok. 350 mln zł na Eneę. Resort energii zakłada, że umowa z inwestorami powinna być zawarta do końca listopada, być może nieco później.

Jednak ostatnio pojawiły się ze strony ministerstwa informacje, że do uzyskania stabilności Katowickiego Holdingu Węglowego nie wystarczy dokapitalizowanie i porozumienie z bankami. W ocenie resortu potrzebne są też inne działania po stronie spółki, m.in. w zakresie tempa restrukturyzacji i inwestycji.

KHW jest jedną z trzech największych śląskich spółek węglowych. Docelowo ma działać pod szyldem Polskiego Holdingu Węglowego. Resort energii rozważa też połączenie KHW ze spółką Węglokoks Kraj, do której należy kopalnia Bobrek-Piekary.

Źródło  Cire

Więcej w tym temacie


Wiadomość tą wyświetlono 2004 razy.