Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj
19.10.2016 Robocze spotkanie w Enea Logistyka.
Dodano: 19 Październik 2016r. 18:34

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Logistyka (EL)…Na spotkaniu stronę pracodawcy reprezentowali:- Marek Gembiak, Prezes Zarządu - Dawid Serafinowicz, Członek Zarządu ds. Ekonomicznych oraz - Sławomir Nowak, Z-ca Dyrektor ds. Logistyki.

Prezes Marek Gembiak odniósł się do pisma KM NSZZ ,,Solidarność” Enea z dn. 7 października 2016 r. dotyczącego propozycji spotkania w sprawie premii świątecznej dla Pracowników. Zarząd Enei Logistyka czeka na decyzję właściciela w tej sprawie, która ma zapaść w najbliższym czasie.

W odpowiedzi na wniosek złożony przez Stronę Społeczną na poprzednim spotkaniu, dotyczący szczegółowego podziału nagród za I półrocze 2016 r.,  Dawid Serafinowicz, Członek Zarządu ds. Ekonomicznych przedstawił zestawienie, w którym został wyszczególniony przedział kwotowy oraz liczba osób, których dany przedział dotyczył. Przedstawiono też porównanie z systemem premiowania obowiązującym w ubiegłym roku. Prezes M. Gembiak podkreślił, że nowy regulamin nagród ma służyć poprawie efektywności pracy. Pracownicy nie są w nim oceniani wyłącznie za wynik, ale też za zaangażowanie. Strona Społeczna zwróciła uwagę, że zaproponowany podział jest zbyt mało precyzyjny i nie wynika z niego jak liczna grupa pracowników w przedziale 0-1000 zł otrzymała minimalną wysokość premii oraz z tabeli nie można się dowiedzieć jaką wysokość była miała najwyższa premia przyznana w przedziale 3000+. Prezes Marek Gembiak stwierdził, że zbyt uszczegółowione dane mogłyby naruszyć prawo pracowników do ochrony danych wrażliwych.

Strona Społeczna poprosiła Sławomira Nowaka, Z-cę Dyrektora ds. Logistyki o zreferowanie procedury przyznawania nagrody Pracownikom Magazynu Centralnego oraz Wydziału Logistyki. S. Nowak wyjaśnił, że listę pracowników magazynu wraz z uzasadnieniem otrzymał od z-cy kierownika magazynu. Z kierowcami oraz pracownikami Wydziału Logistyki przeprowadził indywidualne rozmowy przed przyznaniem premii.

Podczas spotkania poruszono też sprawę wykorzystania zaległych urlopów. Prezes    Marek Gembiak stwierdził, że obowiązkiem pracownika jest wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w danym roku i od przyszłego roku przełożeni będą bezwzględnie pilnować, by pracownicy wykorzystywali urlopy zgodnie z przyjętym planem. Odstępstwo od reguły będzie dozwolone jedynie w przypadkach losowych.

Termin kolejnego spotkania ustalono wstępnie na grudzień.

 

Nowy Zarząd EL

Wcześniejsze spotkania.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2262 razy.