Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj
25.10.2016 Wspólna Działalność Socjalna GK Enea
Dodano: 25 Październik 2016r. 19:27

Poznaniu odbyło się spotkanie strony społecznej z Grupy Kapitałowej ENEA  z administratorem  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFSS) i  Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w GK ENEA , oraz osób zajmujących się obsługą  ZFŚS z poszczególnych obszarów działania GK Enea. Celem spotkania była realizacja umowy o uruchomienia rezerwy finansowej  dla obszaru gorzowskiego , oraz omówienie nowych propozycji  i uwag do  planu wspólnej działalności socjalnej na rok następny .

 Uruchomienie rezerwy było zaplanowane w budżecie WDS na rok 2016r.  i  mogło nastąpić tylko po uprzedniej zgodzie pozostałych obszarów.  W trakcie długiej i burzliwej dyskusji  ostatecznie podpisano stosowne uzgodnienie  razem z ograniczeniami  jakimi będzie podlegał  obszar gorzowski w roku 2017 r.  Następnie zebrani  zapoznali się z wniesionymi  uwagami i propozycjami zmian w zapisach planu WDS na 2017r.  Zmiany miałyby dotyczyć  zamrożenia  dofinansowania  do niektórych  form  oraz określenia czasokresów i karencji w korzystaniu z innych pozycji planu WDS.  WDS na 2017 r. będzie podlegała jeszcze stosownym uzgodnieniom.

Wcześniejsze rozmowy o WDS


Wiadomość tą wyświetlono 2513 razy.