Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj
21.11.2016 Spotkanie zespołu ds. ZUZP
Dodano: 21 Listopad 2016r. 19:47

W Poznaniu po długiej przerwie spotkał się zespół do spraw przeglądu i aktualizacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy(ZUZP). Po 4-ch miesiącach od rozpoczęcia prac zespołu pierwszym postulatem ze strony pracodawcy było ustanowienie regulaminu jego pracy? Postulat nie wywołał większej dyskusji, nikt nie znęcał się już nad zagadnieniem wielokrotnego przekładania terminów spotkania przez Zarząd Enea S.A.

Pierwszym z poruszonych tematów było zagadnienie dość pilnego wyjaśnienia problemu dokonywania przez stronę pracodawców jednostronnej interpretacji zapisów ZUZP dotyczących pracy w nadgodzinach podczas dni wolnych od pracy. W szczególności przedstawiciele obydwu związków zawodowych zgłosili nieprawidłowości w sytuacjach, kiedy pracodawca decyduje się rekompensować pracę w nadgodzinach w dni świąteczne w formie "oddawania" godzin wolnych od pracy. Co szczególnie bulwersujące, kontrowersyjny sposób rozliczeń tłumaczony jest... taką, a nie inną implementacją zasad ZUZP w systemie SAP. Tymczasem stoimy na stanowisku, że SAP to tylko narzędzie i takie tłumaczenie jest wysoce nie na miejscu. Stanowisko wydawałoby się oczywiste, lecz jak do tej pory nie może przebić się przez biurokrację GK Enea.

Drugim tematem dotyczącym także spraw bieżących była Interpretacja nr 15 do ZUZP, dotycząca umożliwienia korzystania z przysługujących praw do tzw. "taryfy pracowniczej" pracownikom objętych ZUZP-em Enea, dla których obecnie jest to niemożliwe ze względu na np. bycie prosumentem, rozliczanie energii elektrycznej w ramach wspólnoty mieszkaniowej tworzącej grupę zakupową energii elektrycznej, czy też w efekcie zamieszkiwanie na terenie dystrybutora energii odmawiającego rozliczania taryfy pracowniczej osób niebędących pracownikami jego grupy energetycznej. Ostatnia sytuacja jest wprost konsekwencją polityki rządów PO/PSL, które dążyły do zlikwidowania w Polsce branżowych układów ponadzakładowych. W wyniku tej polityki np. grupa Energa wypowiedziała ponadzakładowy układ zbiorowy dla energetyki, podobne próby były czynione także w GK Enea. Ostatecznie w naszej grupie nie odważono się na całkowite odcięcie od tego ważnego dokumentu. Należy zauważyć duży wkład NSZZ "Solidarność" w obronę PUZP w GK Enea. Niestety, pomimo tego, że Interpretacja nr 15 o treści przedstawionej nam przez Zarząd Enea S.A. jest już zatwierdzona zarówno przez NSZZ "Solidarność" ENEA, jak i przez MZZP GK Enea, wiceprezes Wiesław Piosik zakomunikował, że Zarząd Enea S.A. nie jest jeszcze gotowy do jej podpisania. Uzasadnieniem jest ciągłe oczekiwanie na szczegółowe wyliczenia dotyczące efektów jej wprowadzenia. Obydwa związki zawodowe zgłosiły pilność wprowadzenia jakichkolwiek rozwiązań pozwalających wszystkim pracownikom objętym ZUZP-em Enea na korzystanie z przysługujących im praw oraz na niedopuszczalność obecnej sytuacji. Wszystkie strony ZUZP Enea zgodziły się w tym momencie ze stwierdzeniem o konieczności jak najszybszego zatwierdzenia przepisów przejściowych np. w formie odpowiednie interpretacji tak, aby jak najszybciej zmienić obecną niekorzystną sytuację.

Jednym z najszybciej spełnionych postulatów zgłaszanych przez nas jako uzasadnienie które zgłaszaliśmy jako uzasadnienie dokonania przeglądu będzie prawdopodobnie uaktualnienie Załącznika nr 10 ZUZP Enea, który zawiera listę spółek nim objętych. Wiele z nich zmieniło swoją nazwę, kilka połączyło się ze sobą, kilka zostało (niestety) zlikwidowanych.

Równie szybko spodziewamy się uzupełnienia słownika ZUZP, w szczególności o pojęcie "w trybie układowym". Przez wiele lat obowiązywania naszego wewnętrznego prawa pracy wydawało się, że określenie to nie budzi kontrowersji i jest rozumiane w sposób jednoznaczny. Niestety, poprzedni Zarząd wykazał, że przy odrobinie złej woli zapisy dotyczące obszarów określonych w naszym ZUZP jako uzgadniane "w trybie układowym" można interpretować w sposób dla pracowników niekorzystny. Chcemy uniemożliwić takie działania w przyszłości.

Tematem, który także został omówiony podczas  spotkania zespołu , było zagadnienie odprawy emerytalnej. W obecnym brzmieniu warunkiem jej otrzymania jest zakończenie stosunku pracy najwyżej trzy miesiące od chwili nabycia uprawnień do emerytury. W związku z planem naprawienia działań koalicji PO/PSL, która podwyższyła nam wszystkim wiek konieczny dla uzyskania tych uprawnień - data nabycia prawa do emerytury zostanie cofnięta w roku przyszłym. Może to rodzić problemy interpretacyjne dotyczące wypłaty odprawy emerytalnej wynikającej z ZUZP Enea. Ponadto, przy ujemnym wzroście demograficznym, paru milionach młodych Polaków pracujących na emigracji na zagraniczne systemy emerytalne oraz w efekcie polityki praktykowanej przez ostatnie osiem lat , polegającej na wypychaniu Polaków na tzw. umowy śmieciowe i unikanie tym samym płacenia składek emerytalnych, musimy zapisy naszego ZUZP zmienić tak, aby tym, którzy chcą, dać możliwość dłuższej pracy. Niestety, takie są skutki polityki wyludniania Polski i umożliwiania swobodnej eksploatacji polskich pracowników poprzez wyjęcie ich spod zapisów prawa pracy.

To oczywiście dopiero początek prac dotyczących przeglądu ZUZP. Czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy. Następne spotkanie zespołu przewidziane jest na 5.12.2016 roku.
Mamy nadzieję, że tym razem termin ten zostanie dotrzymany.


Źródło-Strona KM NSZZ Solidarność Enea.

Wcześniejsze spotkanie zespołu.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2631 razy.