Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

Sądowe zawezwanie do próby ugody nie doprowadziło do zawarcia porozumienia, dlatego Radca Prawny Paweł Cierkoński w imieniu Pracowników z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp., którzy udzielili mu pełnomocnictw,  skierował do Sądu w Gorzowie Wlkp.  pozew przeciwko Zarządowi Enea S.A. Pozew dotyczy wypłaty świadczenia pieniężnego  wynikającego z Porozumienia zbiorowego zawartego w dniu 28 maja 2008 roku  w Zdroisku, pomiędzy ENEA S.A. w Poznaniu a Organizacjami Związkowymi działającymi w spółkach grupy ENEA S.A. Zawezwanie do próby ugody przedłużyło o kolejne trzy lata przedawnienie się tej sprawy, dla tych którzy złożyli zawezwania i ponieśli koszty z tym związane.

Świadczenie pieniężne zgodnie intencją stron w/w porozumienia przeznaczone było dla Pracowników, którzy nie nabyli praw do akcji pracowniczych, bo zatrudnili się po komercjalizacji Zakładów Energetycznych w 1993 r. 

Więcej w temacie Zdroiska


Wiadomość tą wyświetlono 2499 razy.