Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj
16.11.2016 Robocze spotkanie w Enea Operator.
Dodano: 16 Listopad 2016r. 16:40

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator (EO). Atmosfera spotkania była nerwowa, a wynikała bezpośrednio z faktu odwołaniu członka zarządu EO wybranego  przez załogę w czerwcu 2016 r. Jakuba Kamyka. Już ustalenie programu zebrania wywołało wiele kontrowersji. W programie znalazł się punkt mówiący o harmonogramie wyboru  przez załogę  nowego członka zarządu EO. Punkt ten został zgłoszony przez Departament Korporacyjny w ENEA S.A. i osobiście Wiesława Piosika, który miał zreferować ten temat, ale podobno nagle został wezwany do Warszawy.

Po krótkiej dyskusji przyjęto zmieniono program i przystąpiono do jego realizacji.

I. Sprawy płacowe:

1.Premia świąteczna i polityka płacowa w 2017 r. Zarząd zaproponował wypłatę premii świątecznej w wysokości 750 zł. Strona związkowa próbowała podwyższyć tą kwotę, argumentując to tym, że EO ma najlepsze wyniki w całej GK Enea. Ostatecznie zwyciężyły argumenty w postaci nieróżnicowania Pracowników w KG Enea. Dobre wyniki EO mają być uwzględnione przy negocjacji wzrostu wynagrodzeń w 2017 r. W trakcie dyskusji wyszło na jaw, że na szczeblu GK ustalane są wskaźniki techniczno-ekonomiczne dla poszczególnych spółek na następny rok. Po ustaleniu wskaźników dla EO negocjacje płacowe w 2017 r. będą fikcją. Można będzie je podciągnąć pod negocjacje w złej wierze. Strona związkowa wyraziła gotowość negocjacji  przyrostu wynagrodzeń jeszcze w tym roku. Zarząd przyjął tą sugestię i do 18.11.201 6 r. zaproponuje terminy negocjacji płacowych.  Związki zaproponowały powrót do budżetów dla poszczególnych Oddziałów Dystrybucji.

2.Fundusz nagród. Kiedy zostanie uruchomiony 1 % fundusz nagród wynikający z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) za drugie półrocze 2016. Odp. Już został uruchomiony.

3.Rozliczenie podwyżek za 2016 r. (części nieobligatoryjnej -70 zł.).Przedstawioną „analizę” można podsumować jednym słowem DRWINA. Polegała ona na przeliczeniu kwoty uznaniowej i zatrudnienia w poszczególnych Rejonach Dystrybucji i Oddziałach Dystrybucji. Strona społeczna zażądała pełnego rozliczenia w rozbiciu na stanowiska i komórki zgodnie z pismem NSZZ Solidarność. Pracodawca stwierdził, że  tak szczegółowe dane naruszają ustawę o ochronie danych osobowych. Związki zaproponowały stronie pracodawcy zapoznanie się z prawem pracy w tym zakresie. Do strony związkowej wpłynęło wiele odwołań, podstawowym zarzutem był brak  odwagi cywilnej kadry kierowniczej ( nie informowanie o przyznanej kwocie podwyżki). Zarząd obiecał zmianę tej sytuacji.

II. Sanatorium Energetyk.

Uzgodniono limit skierowań na 2017 r. -500.  Na Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. przypadło 61 skierowań-proporcjonalnie do zatrudnienia w EO. W 2016 r. z profilaktyki sanatoryjnej skorzystało 462 pracowników. Od stycznia 2017 r. zmieni się właściciel Sanatorium ale nie zmieni się zakres świadczeń. Wnioski o skorzystanie z profilaktyki można składać do 15 stycznia 2017 r.

III. Wybory członka zarządu w EO.(temat zgłoszony przez Enea S.A)

Enea S.A. przesłała harmonogram wyboru nowego członka zarządu EO. Strona związkowa oprotestowała fakt odwołania członka zarządu  wybranego przez Pracowników. Odwołanie dotychczasowego członka zarządu zdaniem strony społecznej było bezprawne. Proponowany tryb postępowania łamie regulamin wyboru członka zarządu w EO. Przyjmując tryb postępowania zaproponowany przez Enea S.A. naraża  zarząd EO  na zarzut „NARUSZENIA WEWNĘTRZNYCH UREGULOWAŃ SPÓŁKI”

IV Sprawy różne:

1. Obsługa EO przez Centrum Usług Wspólnych (CUW) pozostawia wiele do życzenia:-szkolenia, brak zaświadczeń  o odbytych szkoleniach.  Pracownikom EO do dzisiaj nie zapłacono za prowadzenie szkoleń. Odp. Tematy będą załatwione. Obsługa pionu HR pozostawia wiele do życzenia. Ostatnio pojawił się problem jednostronnej interpretacji zapisów ZUZP dotyczącej oddawania wolnego za nadgodziny w dni wolne. System informatyczny SAP wymusza tryb postępowania w tym zakresie, zdaniem strony związkowej niezgodny z zapisami ZUZP. Odp. Temat nowy do wyjaśnienia przez zarząd na następnym spotkaniu. Od stycznia 2017r. EO będzie posiadał już swoje służby HR (12 osób przejdzie z Enea Centrum do Enea Operator).

2.Uprawnienia Pracowników byłej spółki IT Serwis. Różne formy przejść do spółek GK Enea spowodowały brak możliwości skorzystania z opieki sanatoryjnej w/w pracowników. Odp. Zarząd EO rozezna  ten temat.

3.Niezależność Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wiele decyzji w ramach GK Enea narusza ustawę Prawo Energetyczne np. odwołanie członka zarządu, wydawanie poleceń pracownikom EO przez dyrektorów z innych spółek GK Enea. Odp.  na  decyzje właścicielskie zarząd EO nie ma wpływu, część problemów  obecny zarząd EO odziedziczył po poprzednikach.

4.Porozumienie z Sierakowa -  projektowana zmiana granic  PE Nowy Tomyśl i PE Międzychód łamie to porozumienie. NSZZ Solidarność zaproponował zawarcie aneksu do w/w porozumienia . Na spotkaniu w dniu 29.07.2016 r. nowemu zarządowi EO przedstawiono temat odziedziczony po poprzednikach. Jaka jest decyzja w tej sprawie nowego zarządu? Odp. Nie ma zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia w Sierakowie. Zarząd może zawrzeć osobne porozumienie w tym temacie.

 

Odwołanie Jakuba Kamyka

Poprzednie spotkania w Operatorze

Sanatorium Energetyk sprzedane


Wiadomość tą wyświetlono 3926 razy.