Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj
17.11.2016 Obradowała KM NSZZ Solidarność.
Dodano: 18 Listopad 2016r. 14:12

W Pieczyskach  koło Bydgoszczy obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA (KM), w obradach uczestniczyła Komisja Podzakładowa z Bydgoszczy.  Przed rozpoczęciem obrad wszyscy uczestnicy spotkania uczcili  pamięć zmarłych   Przewodniczących NSZZ "S" z Oddziału Dystrybucji z Bydgoszczy -Waldemara Delerta i Bernarda Paszkiewicza odwiedzając ich groby. Po zapaleniu zniczy i krótkiej modlitwie na grobach kolegów, członkowie KM udali się do kościoła w Wierzchucinku by uczestniczyć w mszy świętej w intencji zmarłych Kolegów.

Następnie wszyscy udali się do Pieczysk by kontynuować zebranie Komisji. Tematyka obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KM. Po odczytaniu przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Komisji w Poznaniu. (3.10.2016r.)

2. Sprawozdanie z działalności Prezydium KM. Prezydianci zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania Komisji.

3.Odwołanie członka zarządu wybranego przez Pracowników w Enea Operator. Długa dyskusja nad tym bezprecedensowym zdarzeniem poprzedziła przyjęcie uchwały upoważniającej Prezydium do podjęcie adekwatnych działań, do różnych form strajku włącznie.

4.Lista chronionych działaczy KM NSZZ Solidarność ENEA. Przeanalizowano listę, i dokonano jej aktualizacji.

5.Porozuminie ze Zdroiska-świadczenie pieniężne dla osób, które nie nabyły praw do akcji pracowniczych. Przedstawiono efekty prac zespołu powołanego w celu polubownego załatwienia tego tematu, oraz zapoznano zebranych z pozwami jakie wpłynęły do Sądu Pracy w Gorzowie Wlkp.

6. Spawy różne: -realizacja bonów na posiłki profilaktyczne w godzinach pracy-w Rejonie Dystrybucji Choszczno występują z tym problemy, podjęta zostanie interwencja w Oddziale Dystrybucji Gorzów, a jeżeli to nie pomoże w zarządzie Enea Operatora -Plan działalności socjalnej na 2017-na wypoczynek dzieci i młodzieży poza terminami wakacji i ferii nie można uzyskać zgody kuratorium oświaty, problem zostanie przedstawiony na  zespole do spraw Wspólnej Działalności Socjalnej.

Odwołanie Jakuba Kamyka

Uchwała KM z 17.11.2016

Wcześniejsze zebrania KM

Porozumienie Zdroisk

 


Wiadomość tą wyświetlono 2599 razy.