Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Spotkanie starych dobrych znajomych, tak można krótko podsumować spotkanie członków Zarządu Regionu Gorzów  NSZZ Solidarność (ZRG) z Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. „Nie jestem tu gościem, jestem u siebie” taki stwierdzeniem Pani Minister rozpoczęła spotkanie w Siedzibie ZRG. Podczas spotkania padało wiele pytań, oto niektóre z nich:- wiek emerytalny w powiązaniu z latami składkowymi, odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota wolna od podatku, „dobra zmiana” w zarządach , Rozporządzenie w sprawie Domów Pomocy Społecznej, Krajowa Administracja Podatkowa- lokalizacja Urzędu Kontroli Skarbowej w Lubuskim, reforma Inspekcji Sanitarnej-zagrożenie dla miejsc pracy, -„umowy śmieciowe”,-ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy, -pomoc osobom represjonowanym za walkę z poprzednim systemem, farmy wiatrowe, przygotowania do wyborów samorządowych.

Pozostałe tematy poruszane podczas posiedzenia ZRG:

1.Odczytano i  przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (25.10.2016 )

2.Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej i XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność.

3.Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego- relacja z ostatniego posiedzenia z 21.11.2016 w Zielonej Górze.

4.Zwolnienia grupowe w SE Bordnetze. Przenoszenie działalności do innych krajów spowoduje likwidację ok 800 miejsc pracy w Gorzowie Wlkp.

5.Rozwój związku. Podsumowano działania Biura Rozwoju.

6.XXXV rocznica „wojny z Narodem” –wprowadzenia stanu wojennego. Omówiono harmonogram obchodów tej smutnej rocznicy w Gorzowie Wlkp.

7.Szykanowanie za działalność związkową kol. Mirosława Trubacza z Zarządu Regionu Zielona Góra. W tej sprawie przyjęto stanowisko.  W stanowisku podkreślono, że  atak na Mirka jest atakiem na NSZZ Solidarność .

Wcześniejsze spotkania ZRG

Więcej zdjęć.Wiadomość tą wyświetlono 1834 razy.