Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
strona 8
Nasza historia
2003

Początek 2003- forsowanie przez Zarząd Strategii GE ENEA ( 90 % pracowników do spółek córek)

28.01.2003r
W Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie MKK GE ENEA. W związku z odmową rejestracji przez PIP protokołu dodatkowego nr 18 przyjęliśmy stanowisko w sprawie wstrzymania wszelkich procesów restrukturyzacyjnych w ENEI do czasu zarejestrowania ww protokołu.
17.02.2003r
Na ręce prezesa Gruszki złożyliśmy drugą wersję protokołu dodatkowego nr 18 podpisaną przez stronę związkową (już do układu ENEI). Zgodnie z Porozumieniem Zbiorowym z 18.12.2002r strona pracodawców ma 10 dni na podpisanie tego dokumentu. Zarząd nie chciał już tego protokołu podpisać – motywując to tym, że niektóre zapisy blokować mu będą proces restrukturyzacji. Równolegle do tych działań postanowiliśmy skierować do Sądu odwołanie od decyzji PIP w Poznaniu.

Liczba członków związku w lutym 2003 – 420 (w tym 82 emerytów i rencistów). 5marca 2003 po negocjacjach Zarząd ostatecznie podpisał protokół.

11 kwietnia 2003r
PIP w Poznaniu ponownie odmówiła zarejestrowania prot. dodatk. nr 18 do ZUZP Enei (ponownie zarzucając błędy proceduralne ) PIP zmieniła tylko układ EP-sy na ENEI

3 czerwca 2003r
Przed siedzibą Enei w Poznaniu zorganizowaliśmy Pikietę przeciwko planom wydzielenia 90% załogi do spółek córek zawartym w projekcie Strategii GE Enea. W proteście wzięło udział ponad 600 pracowników, w tym 140 z naszego Oddziału (15 członków MK). Tak liczny udział pracowników, którzy wzięli urlop i przyjechali na protest dał wiele do myślenia Zarządowi. Pikiety nie poparły pozostałe związki działające w Enei.

13 czerwca 2003r
Odbyła się pierwsza tura wyborów do Rady Nadzorczej GE ENEA S.A. Na 4 przysługujące załodze miejsca wystartowało 11 kandydatów. Wymaganą większość 50%+1 uzyskało tylko 2 kandydatów. Byli to wytypowani przez nas: T. Dachowski - 55,9% i M.Pluciński - 51,3%.

24 czerwca 2003r
Odbyła się druga tura wyborów do RN. Do drugiej tury przeszło 4 kandydatów, którzy pierwszej turze nie uzyskało wymaganej większości, ale uzyskało najwięcej głosów. Cała 4 to kandydaci wytypowani, przez FZZ. Do RN weszli Krzysztof Statucki z Poznania i Andrzej Łopuszko ze Szczecina oboje z OPZZ.

29 sierpnia 2003r
Sąd Pracy odrzucił nasze odwołanie od decyzji PIP. ( Zarząd nie podpisał się pod odwołaniem, przekroczony termin odwołania)


2004

Początek roku kolejny pomysł Zarządu podzielenia załogi (wąskie OSD)

Liczba członków w marcu 2004 - 460 w tym 87 emerytów.

31 maja 2004r
Otrzymaliśmy postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu (2 instancja) z dn.24 maja utrzymujące w mocy decyzję Sądu 1 instancji i ze względów proceduralnych (odwołała się tylko strona związkowa) utrzymał w mocy decyzję PIP w Poznaniu o odmowie rejestracji prot. dod. nr 18 do ZUZP EP.S.A.

9 lipca 2004r
Dostaliśmy do zaopiniowania projekty Regulaminów Organizacyjnych - Wąskie OSD.
Negatywną opinię przyjeliśmy na wyjazdowym posiedzeniu MK w Międzychodzie w dn. 27.lipca 2004

9 sierpnia 2004r
W Poznaniu obradowała Rada SKE. Głównym tematem obrad była Dyr. UE mówiąca o wyodrębnieniu OSD. Przybyły na obrady prez. Gruszka wysłuchał uwag członków Rady SKE i został poproszony o nie interpretowanie dokumentów które go nie dotyczą .Postanowiono powołać zespół roboczy złożony ze strony związkowej i pracodawców celem interpretacji Dyr.UE w sprawie OSD

25 sierpnia 2005r
Bełchatów - Spotkanie Związkowców i Prezesów konsolidowanych grup. Powołano 10 osobowy zespół ds. OSD (5 związkowców 5 pracodawców) Prez. Gruszka wszedł do tego zespołu i wycofał się restrukturyzacji pod kątem wyodrębnienia OSD.

22 listopad 2004r
Podzespół ds. PPE (W.Szydełko) wybrał firmę Commercial Union do prowadzenia PPE.1 czerwca 2005 podpisano Międzyzakładową Umowę Emerytalną i wysłano do rejestracji. Po blisko 2 latach negocjacji nad jednolitym ZUZP - 6 grudnia 2004 zakończenio negocjacjie nad prot.dod.nr 20 do ZUZP ENEA S.A. Zarząd 7 grudnia udał się do MSP celem przedstawienia wyników negocjacji i uzyskania rozgrzeszenia.

13 grudnia 2004r
Parafowano prot. dod. nr. 20 oraz tekst jednolity ZUZP.
Równolegle dostaliśmy propozycję zmian organizacyjnych po raz kolejny próbujących podzielić załogę. (struktura pionowa)

21 grudnia 2004r
MK „S” naszego Oddziału negatywnie zaopiniowała projekty Regulaminów Organizacyjnych.(proponowana struktura org.nie miała nic wspólnego z ZUZP
poprzednia strona… następna strona…
Strona 8 z 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10