Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
strona 6
Nasza historia
1998

W dniu 21 kwietnia 1998 r. odbył się WZD NSZZ “S” ZEG S.A. na którym wybrano nowe władze naszego związku . Skład KZ po wyborach przedstawia się następująco:
przewodniczący Krzysztof Gonerski
zastępcy
Jan Bubas ( przew. KO RE Choszczno )
Waldemar Szemitko
sekretarz-skarbnik Mariusz Kępiszak
członek prezyd. Mieczysław Pluciński
 
członkowie KZ Mieczysław Ogrodnik
Wiesław Szydełko
Jan Kosicki
Krzysztof Ruszczak

Skład KZ uzupełnili nowo wybrani przew. KO:
    Zbigniew Mińczuk – RE Gorzów,
    Czesław Hrysiukowicz – RE Dębno,
    Kazimierz Mizgajski – RE Międzychód,
    Stanisław Kosiński – RE Dębno,
    Jan Wielgos – REW,
    Krzysztof Ekchard – Energobud,
    Roman Szala – Energotrans .

Dokonano wyborów do Komisji Rewizyjnej , w skład komisji weszli:
przewodniczący Czesław Skrycki
zastępcy
Piotr Solarczyk
Jan Łapa
 
Na delegatów do SKE NSZZ “S” wybrano:
    Mieczysław Ogrodnik,
    Kazimierz Mizgajski

Delegatami na WZD ZR Gorzów zostali wybrani:
    Mieczysław Ogrodnik,
    Czesław Skrycki,
    Jan Kosicki,
    Wiesław Szydełko.

Do Sekcji Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Regionu Gorzów wybrano:
    Rufin Przybylski,
    Zdzisław Karczmarz.

Delegaci obecni na WZD chcąc objąć ochroną naszych członków zatrudnionych w Sp. “Córkach” podjęli uchwałę o przekształceniu KZ NSZZ “S” ZEG S.A. w Międzyzakładową Komisję NSZZ “Solidarność” przy Zakładzie Energetycznym Gorzów S.A.
Prowadzona od początku 1998 r. polityka rządu w stosunku do naszego sektora, doprowadziła do pogorszenia wyników wszystkich spółek dystrybucyjnych. Mając w perspektywie brak zysku, a co za tym idzie brak nagrody z zysku, podjęliśmy poprzez naszych przedstawicieli w SKE “S” działania mające na celu załatwienie alternatywnej wypłaty w postaci tzw. premii rocznej. W tym celu przystąpiliśmy w listopadzie 1998r. do akcji protestacyjnej ogłoszonej przez SKE “S”, a w grudniu przeprowadziliśmy referendum strajkowe. Wszystkie te działania przyniosły pozytywny skutek w postaci rejestracji protokołu dodatkowego nr 4 do PZUZP dla pracowników energetyki, w którym znalazły się zapisy o wypłacie premii rocznej niezależnie od sytuacji finansowej spółki.
Po aktualizacji ZUZP ZEG S.A. wypłata premii rocznej w wysokości 8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń począwszy od 1999r. stała się faktem.
W listopadzie 1998r. podpisaliśmy z Zarządem aneks do Regulaminu ZFŚS, w którym znalazł się tak ważny dla nas zapis o możliwości zwiększenia odpisu podstawowego na ZFŚS z 37,5% do 80% średniego wynagrodzenia.
1 kwietnia 1999r. Zarząd naszej firmy powołał do życia dwie następne spółki córki “Energoauto” i “Energozew”. Po przekształceniu w spółkę pracownicy “ Energoauto” przyłączyli się do MK NSZZ “S” tworząc następną KO. Przewodniczącym KO “Energoauto” został kol. Edward Potyraj który automatycznie uzupełnił skład MK “S”.
Pod koniec 1999r. mając na uwadze zmniejszenie kosztów związanych z utrzymywaniem 10-cio osobowych składów RN,  zwróciliśmy się do Ministra Skarbu Państwa z prośbą o redukcję składów osobowych RN Sp. Dystrybucyjnych. O interwencję w tej sprawie poprosiliśmy posła AWS Romana Rutkowskiego.
Działania te przyniosły pozytywny skutek w postaci 5 osobowych składów RN na nową kadencję zaczynającą się w 2000r.
We wrześniu 2000 r .zwiazek nasz liczył 400 członków. 8.III.2000r. - Poprzez orzeczenie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej uzyskaliśmy zwrot majątku zagarniętego w stanie wojennym.
IV – Wybory do RN ZEG S.A. . Wybrano F. Jacko i naszego kandydata M. Plucińskiego.
poprzednia strona… następna strona…
Strona 6 z 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10