Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
strona 2
Nasza historia
1989

    Wyjście z podziemia zapoczątkowano już na początku 1989 roku . W dniu 21 lutego 1989 roku ukonstytuował się Komitet Organizacyjny reaktywacji Związku w Naszym Zakładzie. W skład komitetu weszli Tadeusz Langowski, Zdzisław Karczmarz, Zdzisław Świątek, Mirosław Aniśko, Ryszard Łodyga, Jerzy Raszyk, Bogdan Duszak, Maria Jabłońska, Marek Krajnik, Mieczysław Ogrodnik, Jan Kosicki, Tadeusz Caban. Zadaniem komitetu było doprowadzenie do odbudowy struktur Związku poprzez przyjmowanie od pracowników deklaracji potwierdzenia przynależności do NSZZ “Solidarność”, przyjmowanie nowych członków i doprowadzenie do demokratycznych wyborów władz związkowych w centrali ZE i RE.

19.04.1989 roku w Centrali ZE odbyło się otwarte zebranie założycielskie NSZZ “S” pracowników centrali ZE na którym uzupełniono i zaakceptowano nst. skład Komitetu Założycielskiego:
przewodniczący Tadeusz Langowski
zastępcy
Zdzisław Karczmarz
Bogdan Duszak
sekretarz Alina Dzida
skarbnik Mieczysław Ogrodnik
kolportaż prasy Maria Jabłońska
 
członkowie Komitetu
Założycielskiego
Tadeusz Caban
Mirosław Aniśko
Jan Subocz
Bolesław Bubienko
Marek Krajnik
Jan Kosicki
 
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
przewodniczący Jan Raszyk
Henryk Zapolski
członkowie
Zdzisław Świątek
Tadeusz Woźniak
 

W maju 1989 roku ukonstytuowały się Komitety organizacyjne w RE , ich przewodniczący automatycznie weszli w skład Komisji Założycielskiej ZE Gorzów. Przewodniczącymi Komitetów Organizacyjnych w RE zostali wybrani :
    RE Gorzów – Wiesław Szydełko
    RE Dębno – Mieczysław Pluciński,
    RE Choszczno – Stanisław Borkowski,
    RE Międzychód – Roman Dębny,
    RE Sulęcin – Stanisław Kosiński .
Głównym zadaniem Komitetu Organizacyjnego było:
– dalsze prowadzenie naboru członków,
– stworzenie podstaw organizacyjnych i materialnych do prawidłowej działalności związku,
– koordynacja prac Komitetów Oddziałowych,
– zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów w KZ i w KO .

Komitet Organizacyjny próbował połączyć się z podobnym ciałem w EC Gorzów w celu stworzenia jednej KZ “S”. Próba ta zakończyła się fiaskiem. W tym okresie działały dwa o związki “S” w ZE Gorzów.
3 października 1989 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ “S” ZE Gorzów. Głównym tematem WZD było wybranie władz statutowych na dwuletnią kadencję. W wyniku tajnego głosowania wybrano następujący skład Komisji Zakładowej :
przewodniczący Bogdan Duszak
zastępcy
Zdzisław Karczmarz
Marian Łuczka
sekretarz Maria Jabłońska
skarbnik Mieczysław Ogrodnik
 

członkowie Komitetu
Założycielskiego
Tadeusz Caban
Jan Kosicki
Krzysztof Gonerski
Adam Garczyński
Henryk Zapolski
 
Skład KZ uzupełnili przew. KO:
    Wiesław Szydełko – RE Gorzów,
    Mieczysław Pluciński – RE Dębno,
    Karol Daniel – RE Choszczno,
    Zenon Bartkowiak – RE Międzychód,
    Zbigniew Tylczyński – RE Sulęcin,
    Józef Prokopów – REW,

Komisję Rewizyjną Wybrano w składzie:
przewodniczący Czesław Skrycki
członkinie
Alina Dzida
Wanda Kimon
 
Delegatami na WZD NSZZ “Solidarność” Regionu Gorzów wybrani zostali:
    Bogdan Duszak,
    Henryk Zapolski,
    Czesław Skrycki.

W październiku 1989 r. Związek liczył 221 członków . Początek pracy nowej KZ to głównie sprawy organizacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związku. Członkowie Związku wystąpili z inicjatywą i współorganizowali w tym trudnym okresie akcję sprzedaży na terenie zakładu niektórych art. spożywczych. Zapoczątkowano tradycyjne coroczne pielgrzymki do Lichenia, Częstochowy , Rokitna. Jak większość KZ w Zakładach Energetycznych przystąpiliśmy do Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ “S”.
Członkowie KZ oraz KO obecni byli wszędzie tam , gdzie chodziło o interes załogi i naszych członków . Nie bez oporów kierownictwa RE Choszczno udało się nam wyegzekwować orzeczenie Społecznej Komisji Pojednawczej o przywrócenie do pracy przewodniczącego KO RE Choszczno z 1980 r. kol. Jana Bubasa.
poprzednia strona… następna strona…
Strona 2 z 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10