Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
strona 5
Nasza historia
1997

Dnia 24.06.1997r. odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów NSZZ “S” ZEG S.A.
Głównym tematem NWZD były wybory uzupełniające w związku z:
– rezygnacją z pełnienia funkcji przew. KZ “S” przez kol. Czesława Szablewskiego, powodem tej decyzji było objęcie stanowiska kierownika Rejonu Elektr. Wodnych,
– oraz rezygnacją z pełnienia funkcji z-cy przew. KZ “S” kol. Bogumiły Strzeleckiej w związku z wyborem na członka RN ZEG S.A.
W wyniku tajnego głosowania przew. związku został wybrany kol. Mieczysław Ogrodnik. Po ukonstytuowaniu się KZ skład Prezydium przedstawiał się następująco:
przewodniczący Mieczysław Ogrodnik
zastępcy
Krzysztof Gonerski
Jan Łapa
   
sekretarz-skarbnik Maria Jabłońska
członek KZ
Jan Szydłowski
 
Pozostały skład KZ nie uległ zmianie .
Głównym tematem z którym borykała się KZ w nowym składzie były zmiany w ZUZP dla pracow. ZEG S.A.. Skupiono się przede wszystkim na zwiększeniu udziału płacy zasadniczej w stosunku do pozostałych składników płacowych wchodzących w średnie wynagrodzenie . W tym celu:
– zlikwidowano dodatek za II zmianę,
– zlikwidowano deputat węglowy,
– ograniczono dodatki stażowe,
– zmniejszono dodatki za pracę w nadgodzinach,
– zmniejszono premię motywacyjną.
Wszystkie te składniki płacowe wciągnięto do płacy zasadniczej, dzięki tym działaniom udało nam się podnieść udział płacy zasadniczej do ok. 60% średniej płacy w naszym zakładzie.
W lipcu 1997 r.nasz kraj dotknął kataklizm powodzi. KZ ogłosiła wśród naszych pracowników apel o pomoc dla powodzian. W wyniku tych działań powodzianom przekazano środki pieniężne oraz tak potrzebną wówczas wodę mineralną. Pod koniec 1997 r. przy współudziale wszystkich związków podpisano dodatkowe grupowe ubezpieczenie naszych pracowników na wypadek śmierci i dożycia typu “firma” z PZU Życie. Składkę ubezpieczeniową opłaca pracodawca, pracownicy jedynie pokrywają podatek od tej kwoty.
W październiku 1997r. powstała KO w Wydziale Wykonawstwa Własnego. Przewodniczącym KO został wybrany kol. Mariusz Kępiszak , który automatycznie uzupełnił skład KZ.
    W grudniu 1997 r. z inicjatywy naszego związku odbyło się spotkanie opłatkowe załogi Zakładu Energetycznego Gorzów z Ordynariuszem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. bp. Adamem Dyczkowskim.
    W lutym 1998 r. powstała KO w wydziale Usług Przewozowych w ZEG S.A.. Przew. KO został wybrany kol. Roman Szala, który automatycznie uzupełnił skład KZ.
    Od 1 kwietnia 1998 r. z Wydziału Wykonawstwa Własnego powstała Spółka “Energobud" z o.o., a z Wydziału Usług Przewozowych powstała Sp. “Energotrans” z o.o. . pracownicy pracujący w przekształconych wydziałach zostali objęci pakietem gwarancji pracowniczych zawartych w “Umowie Społecznej o Restrukturyzacji wewnętrznej ZEG S.A.”

poprzednia strona… następna strona…
Strona 5 z 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10