Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
strona 4
Nasza historia
1994

14 grudnia 1994 r. odbyły się wybory KZ na nową kadencję. W wyniku tajnych wyborów wybrano KZ w składzie:
przewodniczący Czesław Szablewski
zastępcy
Bogumiła Strzelecka
Krzysztof Gonerski (przew. KO RE Gorzów)
skarbnik Mieczysław Ogrodnik
sekretarz Maria Jabłońska
członek prezyd. Krystyna Kowalczyk (przew. KO RE Dębno)
 
członkowie KZ Grzegorz Sychla
Krzysztof Ruszczak
Jan Kosicki
Rufin Przybylski
Tadeusz Pastuszko

Skład KZ uzupełnili pozostali przew. KO RE:
    Jan Bubas – RE Choszczno,
    Cezary Stachowiak – RE Międzychód,
    Waldemar Szemitko – RE Sulęcin,
    Józef Prokopów – REW.

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
przewodniczący Arkadiusz Rocho
członkowie
Jolanta Różańska
Wiesław Szydełko
 
Ponadto dokonano wyborów delegatów do struktur ponad zakładowych: Do SKE NSZZ “Solidarność” wybrano:
    Czesława Szablewskiego,
    Mirosława Makowskiego

na WZD Regionu Gorzów wybrano:
    Grzegorza Sychle,
    Krzysztofa Gonerskiego,
    Jana Kosickiego,
    Mieczysława Ogrodnika.

Po rezygnacji z członkostwa w Naszym Związku p. Mirosława Makowskiego w dniu 25.01.1995r. odbyły się wybory uzupełniające na Delegata do SKE NSZZ “S”. W tajnych wyborach Delegatem został kol. Jan Bubas.
KZ bezpośrednio po ukonstytuowaniu się przystąpiła do negocjacji zmian do ZUZ.
Udało nam się wynegocjować:
    – wybór formy wynagradzania za pracę w dni wolne,
    – nie wliczanie sobót do urlopów wypoczynkowych,
    – zmniejszenie czasu oczekiwania na pożyczkę remontową.
1.06.1995 r. podpisaliśmy z Zarządem Naszej firmy porozumienie w sprawie “Współpracy z Zarządem ZEG S.A. a NSZZ “Solidarność” ZEG S.A.
W czerwcu 1997 r. gościliśmy na naszej gorzowskiej ziemi Ojca św. Nasi członkowie brali czynny udział w organizacji wielkiego wydarzenia jakim była pielgrzymka Ojca Świętego do Ziemi Ojczystej.
Mimo wielu protestów Związków Zawodowych działających w energetyce w 1997 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo Energetyczne w której to ustawie znalazło się wiele niekorzystnych dla nas zapisów. W zakładzie coraz częściej mówiono o wyodrębnieniu ze struktur ZE działalności pomocniczej. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo naszym członkom pracującym w przyszłych spółkach “Córkach” podpisaliśmy z Zarządem ZEG S.A. “Umowę Społeczną o Restrukturyzacji Wewnętrznej ZEG S.A.”
Z inicjatywy Naszego Związku zapoczątkowano tradycję corocznych dodatkowych badań profilaktycznych ( mammografia , USG narządów wewnętrznych , szczepienia profilaktyczne i ochronne ).
Nasi przedstawiciele brali czynny udział w pracach SKE oraz Zarządu Regionu. Liczebność związku w dniu 1.01.1997r. wynosiła 385 członków.
poprzednia strona… następna strona…
Strona 4 z 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10