Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

 

Trybunał Konstytucyjny w składzie jednoosobowym- Mirosław Wyrzykowski na posiedzeniu niejawnym po wstępnym rozpoznaniu skargi konstytucyjnej złożonej przez K.Gonerskiego postanowił odmówić nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej. W ośmio stronicowym uzasadnieniu pełno jest prawniczych sformułowań ale wydaje się ,że głównym powodem oddalenia skargi jest to ,że ”Z ustaleń poczynionych przez Trybunał Konstytucyjny wynika ,że skarżący nabył nieodpłatnie akcje ENEA S.A. Okoliczność ta każe więc uznać ,że uszczuplenie prawa podmiotowego wskazanego w Skardze Konstytucyjnej nie jest aktualne” W szerokim uzasadnieniu odmówiono również prawa do dochodzenia dywidendy za lata 2008 i 2009. „Wstępne” rozpoznanie skargi było chyba powodem powoływania się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu mimo ,że apelacja została wniesiona w Szczecinie a nie w Poznaniu. No cóż rozumiemy TK ma bardzo dużo pracy.

Pełna treśc Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego-kliknij tutaj

 


Wiadomość tą wyświetlono 7779 razy.