Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 148

  W ramach obchodów XXX -lecia powstania NSZZ Solidarność odbył się spływ kajakowy –Drawa 2010r. Pod patronatem Solidarności spływ odbył się już po raz czwarty. 16-07.2010-Wieczorem uczestnicy spływy spotkali się na terenie Posterunku Energetycznego w Drawnie. Panujący upał zachęcał uczestników do skorzystania z możliwości ochłodzenia...

  Sytuacja jaka panuje w Enei zmusiła Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność do     odbycia posiedzenia mimo sezonu urlopowego. Członkowie   Komisji przyjęli protokół z przedostatniego zebrania wysłuchali sprawozdania z działalności od ostatniego zebrania oraz przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka ja...

  Ks. Prałat Henryk Jankowski urodził się w 1936 r. w Starogardzie Gdańskim. Od 1970 r. do 2004 r. był proboszczem parafii św. Brygidy w Gdańsku. Organizował odbudowę kościoła zniszczonego w 1945 r. przez Armię Czerwoną. Związał się z „Solidarnością” już w sierpniu 1980 r., kiedy 17 VIII odprawił pierwszą mszę dla strajkujących w Stoczni Gdańsk...

  Około 1000 pracowników Grupy Kapitałowej Enea protestowało przed siedzibami Enea S.A. oraz Enea Operator w Poznaniu. W manifestacji uczestniczyła liczna 130 osobowa reprezentacja Energetyków z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp oraz Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność z jej Przew. Romanem Rutkowskim na czele.   W pe...

  W Baranowie spotkali się członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Przedstawiciele z   Gdańskiej ENERGI   przedstawili relację ze strajku jaki odbył się w tej firmie 21 czerwca 2010r. W przededniu manifestacji przed Eneą w Poznaniu zapoznano się z sytuacja w tej firmie, oraz z sytuacją i innych grupach energetycznych. We wszystkich grupa...

  Nowo wybrani członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ `Solidarność spotkali się na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu. Po krótkiej prezentacji nowo wybranych członków ZR   na wniosek Przew. J.Porwicha przystąpiono do wyboru Prezydium ZRG . W tajnych wyborach wybrano następujący skład Prezydium: Waldemar Rusakiewicz - wiceprzewodniczący-ska...

  Zarząd ENEA , mimo braku porozumienia z organizacjami związkowymi   w dniu 29 czerwca podjął decyzję w sprawie założeń przydziału akcji pracowniczych. Zarząd nie zaliczył stażu pracy w Operatorze oraz innych spółkach zależnych do stażu „akcyjnego” od którego zależy ilość przydziału akcji. Z takim podziałem nie zgadzają się zakła...

28.06.2010-Łączenie spółek wykonawczych.
Dodano: 2 Lipiec 2010r. 21:16

  Na zaproszenie Prezesa Spółki EWIN   Poznań doszło do spotkania przedstawicieli strony społecznej z przedstawicielami Zarządów: Energodud Leszno , EWIN Poznań i Energotrans Gorzów Wlkp. Przedstawiciele pracodawców poinformowali ,że w kwietniu 2010 Zarząd Enea S.A. podjął uchwałę w sprawie połączenia w/w spółek. Połączenia ma...

  Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło inwestorów do negocjacji w sprawie kupna 51 proc. Enei - podało MSP w ogłoszeniu opublikowanym w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej". Skarb Państwa chce sprzedać 225.135.940 akcji spółki. Memorandum informacyjne Enei można odbierać do 27 lipca. Zgłoszenia przyjmują Credit Suisse i Rothschild Polska. Termin sk...

  W Sulęcinie na comiesięcznym zebraniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania , wysłuchaniu sprawozdania z działalności , przyjęciu dwóch nowych członków naszej organizacji przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Główne te...

21.06.2010 Strajk kroczący w Energa
Dodano: 25 Czerwiec 2010r. 10:56

  W ramach akcji  protestacyjno-strajkowej w Grupie Energia odbył się 8 godzinny strajk kroczący. - W tym czasie strajku nie   wykonywano bieżących prac związanych z obsługą klienta i planowych remontów .W strajku uczestniczyło   ok. 4-5 tys. osób we wszystkich oddziałach Grupy Energi. Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka prasowa ...

  Walne Zebranie Delegatów Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność wybrało władze związku na kadencję 2010-2014. Przewodniczącym ZR został ponownie wybrany Jarosław Porwich. Przedstawiciele Enea Oddział Gorzów Wlkp wybrani do władz związku: -K.Gonerski –członek ZR Gorzów ,delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. ...

  W Mikorzynie koło Konina na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki   NSZZ Solidarność. Rada ukonstytuowała się i na wniosek Przew. SKE Romana Rutkowskiego wybrała 11 osobowe Prezydium. Z Enei w prezydium znaleźli się Tadeusz Dachowski- zastępca przewodniczącego oraz Marek Szarata –sekretarz. Przewodniczą...

  W ramach projektu „Forum interkulturowej ponadgranicznej kwalifikacji pracowników” związkowcy z Niemiec i Polski spotkali się na seminarium „Kształcenie zawodowe w Unii Europejskiej ,Polsce i w Niemczech”. W Sali Audytorium Maximum na Uniwersytecie Europejskim Viadrina   uczestnicy seminarium dyskutowali   na tematy:- systemy oświaty w P...

  W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w ENEA S.A. celem uzgodnienia regulaminu podziału akcji. W rokowaniach tradycyjnie nie uczestniczył żaden z członków Zarządu ENEA S.A. Strona pracodawcy nie powiadomiła jeszcze Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu o powstałym sporze zbiorowym co spotkało się z ostra reakcją strony związkowej. Po spotkaniu 31 m...

Strona 5 z 10
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    następna »