Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

 

W Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Na comiesięcznym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność w Gorzowie Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia i wysłuchaniu sprawozdania z działalności członkowie KP przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka jaką zajmowali się członkowie KP:

1-     Krajowy Zjazd Delegatów  we Wrocławiu 21-22.10.2010.  K.Gonerski przedstawił relację ze zjazdu podczas ,którego wybrano władze związku na kadencję 2010-2014.

2-     Prywatyzacja-zapoznano się z aktualnym etapem prywatyzacji oraz brakiem woli MSP zawarcia pakietu socjalnego na tą okoliczność.  Podjęte zostały działania celem wyegzekwowania przestrzegania prawa  przez MSP i pracodawców.

3-     Sprawy płacowe –na podstawie materiałów  przygotowanych  przez pracodawcę przeanalizowano akcję przeszeregowań ,która odbyła się w październiku 2010r. Członkowie prezydium dostali kompetencje do negocjowania zasad wydatkowania tz resztówki.

4-     Restrukturyzacja-omówiono przebieg rokowań nad zawarciem porozumienia w spawie inkorporacji przez Energobud spółek Enegotrans i EWiN. Plany przejęcia działalności związanych z dozorowaniem  i sprzątaniem przez Energobud podlegają aktualnie uzgodnieniom na szczeblu Zarządów.  

5-     Akcje pracownicze- krytycznie podsumowano akcję podpisywania umów z uprawnionymi osobami. Wezwanie przedsądowe skierowane do Zarządu ENEA S.A. nie spowodowało zmiany postepowania Zarządu. Wszystkie osoby ,które zechcą dochodzić swoich praw  związanych z nie zaliczeniem stażu pracy w Operatorze do stażu akcyjnego muszą iść na drogę sądową. Związek deklaruje wszelką pomoc w ty zakresie. Juro stosowna informacja do trze do wszystkich pracowników.

6-     Budżet związkowy. Omówiono wydatki oraz aktualny stan naszego budżetu.

7-     Spotkania opłatkowe –członkowie KP zobowiązali członków prezydium do zorganizowania spotkań opłatkowych dla członków Komisji oraz pomoc w zorganizowaniu takiego spotkania dla członków Koła Rencistów i Emerytów.

8-     Rozliczenie Planu działalności Socjalnej za 2010r. Członkowie Prezydium dostali pełnomocnictwa do określonych działań w tej materii.

 


Wiadomość tą wyświetlono 6633 razy.