Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 148

  W niedzielę 6 czerwca 2010 odbyły   się uroczystości związane z   beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki. Kapelan "Solidarności" został beatyfikowany jako męczennik za wiarę. W uroczystościach beatyfikacyjnych  ks.Jerzego wzięło udział ponad 150 tys. wiernych wśród których była delegacja Zarządu Regionu Gorzów NSZZ ...

  Na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu spotkali się Członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Tematyka poruszana podczas zebrania: -Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki –omówiono przygotowania do wyjazdu na uroczystości w Warszawie 6.06.2010 r. -Współpraca przygraniczna-omówiono odbyte oraz planowane seminaria w ramach pro...

1.06.2010 Kwesta dla powodzian.
Dodano: 1 Czerwiec 2010r. 11:30

  Solidaryzując się z osobami ,których tak boleśnie dotknęła tegoroczna powódź Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp przeprowadziła na terenie działania   Enea Operatora Sp. z o.o. Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. kwestę wśród pracowników. Podczas kwesty zebraliśmy kwotę 5072,37 zł. Wcześniej KP NS...

  W Baranowie odbyła się kolejna tura uzgodnień dotyczących podziału akcji pracowniczych. Tradycyjnie w spotkaniu z przedstawicielami załogi nie uczestniczył żaden z członków Zarządu ENEA S.A.W spotkaniu nie uczestniczył też Przewodniczący Zespołu ds. podziału akcji –Maciej Olszak. Strona pracodawcy dalej podtrzymała swoje stanowisko nie uznające okresu ...

  Delegaci z całego kraju   spotkali się w Baranowie k/Poznania by wybrać władze Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność na kadencję 2010-2014. Na ogólną liczbę Delegatów 79 w Zjeździe uczestniczyło 72.   Dotychczasowa Przewodnicząca Barbara Stefaniak-Gnyp złożyła sprawozdanie z działalności Rady SKE w minionej kadencji oraz podzię...

  Dębno gościło członków Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z 27.04.2010   przyjęto w szeregi naszej organizacji kolejnego członka. Następnie wysłuchano   sprawozdania z działalności oraz przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka poruszana podczas zebrania: ...

  Już po raz dziewiąty energetycy z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp spotkali się w Sulęcinie by uczestniczyć w turnieju piłki siatkowej. Tegoroczna edycja wypadła w 30 rocznicę powstania NSZZ Solidarność więc turniej w Sulęcinie rozpoczął uroczyste obchody tej okrągłej rocznicy. Zgodnie z przyjętą   kilka lat wstecz zasadą w każdej d...

  W związku z lekceważącym stosunkiem Zarządów ENEA S.A. i ENEA Operator sp. z o.o. wobec zgłaszanych przez związki zawodowe żądań opartych o zawarte porozumienia zbiorowe, w celu wyegzekwowania przestrzegania prawa pracy, Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” ENEA w dniu 17 maja 2010r przekształca się w Komitet Protestacyjno &ndash...

  Około 2,5 tys. pracowników Grupy Energa protestowało w piątek przed centralą firmy w Gdańsku. Przyczyną protestu były m.in. trwający już od 9 miesięcy spór zbiorowy oraz podejmowane przez pracodawcę decyzje restrukturyzacyjne, które będą skutkowały redukcją miejsc pracy. Związki domagały się udziału w zarządzaniu firmą , zablokowania dzikiej ...

  Tradycyjnie żaden z członków Zarządu Enea S.A. nie uznał za stosowne uczestniczenie w pracach zespołu ds. podziału akcji pracowniczych. Przedstawiciele pracodawcy przedstawili listę uprawnionych do akcji do której dopisano nowe osoby. Strona związkowa przedstawiła swój wariant podziału akcji .Przedstawiciele pracodawcy nie przyjęli propozycji strony zwi...

  W Poznaniu obradowała Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność ENEA. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania członkowie MK przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zabrania. Ważniejsze tematy poruszane podczas zebrania: 1-Informacja o kontroli Państwowej Inspekcji Pracy   z Poznania   w GK Enea. Niestety PIP nie podjęła tematyk...

  Wydziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy z pięciu Rejonów Dystrybucji   oraz Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się w świetlicy   OD Gorzów Wlkp.   by dokonać wyboru   Zakładowego Inspektora Pracy na następna czteroletnią kadencję. Do przeprowadzenia wyborów potrzebne były trzy tury. Zakładowym Społeczny...

  Strony dialogu społecznego w Enea Operator spotkały się by rozmawiać o zgłoszonych żądaniach płacowych. Strona pracodawcy przedstawiła wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.   Następnym tematem zgłoszonym   przez stronę pracodawcy było ustosunkowanie się do pisma   pracowników OD Szczecin w sprawie waloryzacji składki na PPE złota jesie...

  MZZP GK Enea skierował do poznańskiej prokuratury zawiadomienie o pełnieniu przestępstwa przez zarząd Enei w związku z naruszaniem praw pracowniczych poprzez odmowę wszczęcia sporu zbiorowego. Związkowcy napisali tez do KNF, NIK i MSP. Sprawa dotyczy porozumienia z końca czerwca 2007 roku pomiędzy stroną związkową i zarządami Enei i Enei Operator. Zgodnie z nim czę...

  We Frankfurcie   n/Odrą spotkali się związkowcy z Niemiec i Polski by podyskutować o   Prawie pracy w Unii Europejskiej, Polsce i Niemczech”. Seminarium jest kontynuacją   projektu „Forum interkulturowej ponadgranicznej kwalifikacji pracowników” Jak się okazało w poszczególnych krajach członkowskich U E występują istotne r&o...

Strona 6 z 10
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    następna »