Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 148

  W Gronowie k/Leszna spotkały się strony dialogu społecznego w Enea celem zawarcia porozumienia określającego zasady połączenia spółek: Energobud Leszno, EWiN Poznań, Enerotrans Gorzów Wlkp. ,oraz zabezpieczającego interesy  pracownicze w tych procesach. Na spotkanie nie przybył żaden przedstawiciel ENEA S.A. Strony wstępnie parafował...

  W Pieczyskach k/Bydgoszczy obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA. Przed rozpoczęciem obrad członkowie KM uczestniczyli we mszy świętej w intencji zmarłych przewodniczących NSZZ Solidarność z Bydgoszczy -Waldemara Delerta i Bernard Paszkiewicza. Po mszy wszyscy udali się na pobliski cmentarz gdzie zapalono znicze na grobach w/w kolegów. ...

  Ministerstwo Skarbu Państwo podjęło decyzję o ponownym rozpoczęciu równoległych negocjacji z dopuszczonymi do nich podmiotami w sprawie kupna 51 proc. Enei. W związku z upływem okresu wyłączności w negocjacjach udzielonego Kulczyk Holding S.A. oraz Elektron Sp. z o.o. w toczącym się procesie sprzedaży 51 proc. w kapitale zakładowym Enei MSP podjęło decyzję...

  Członkowie zespołu przyjęli regulamin zespołu negocjacyjnego ,który po sprawdzeniu przez prawników zostanie podpisany na następnym spotkaniu zespołu. Przybyli na zebranie   przedstawiciele kancelarii prawnych przedstawili możliwe scenariusze związane z prywatyzacją Enea. Postanowiono podjąć działania celem zmuszenia MSP do respektowania prawa czyli z...

  W 30 rocznicę zarejestrowania statutu NSZZ Solidarność odbyła się uroczystość poświecenia nowej siedziby Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Aktu poświęcenia dokonał ks. Tadeusz Lityński Duszpasterz Gorzowskich Energetyków. W tej miłej uroczystości uczestniczyli członkowie Dyrekcji Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Wsp&oa...

  Przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych występujących w grupie kapitałowej ENEA spotkali się w Baranowie. Po wysłuchali porad przedstawiciela kancelarii prawnej postanowiono powołać wspólną reprezentację związkową której zadaniem będzie wynegocjowanie pakietu socjalnego na okoliczność prywatyzacji Enea. W skład 22 osobowego zespołu weszło ...

  Kancelaria adwokacka w imieniu ponad tysiąca osób ,które na wezwanie NSZZ Solidarność wyraziły wolę dochodzenia swoich praw złożyła na ręce Zarządu Enea S.A. wezwanie do wydania akcji za czas pracy w Operatorze oraz innych spółek zależnych   .Dotyczy to osób które były urlopowane do wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 1...

  Mikorzyn kolejny raz gościł członków Prezydium Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność’ . Po emocjach związanych z Krajowym Zjazdem Delegatów          i dokonaniu zmian na stanowisku Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” , w dniach 03-04 listopada w Mikorzynie obradował...

  W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. Odbyła   się promocja książki Dariusza A. Rymara "Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w Regionie Gorzów Wielkopolski w latach 1980-1982". Wydawcą książki jest Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ "Solidarność". Publikacja ukazała się dzięki wsparciu...

  Ministerstwo Skarbu Państwa podało   oficjalny komunikat dotyczący kolejnego kroku w procesie prywatyzacji spółki ENEA SA. Została podjęta decyzja o wyznaczeniu dla spółek Kulczyk Holding S.A. (jako gwaranta) oraz Elektron Sp. z o.o. (jako kupującego) terminu do wyłącznych negocjacji do 3 listopada br. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyłącz...

28.10.2010-PILNE-Ważna informacja –akcje pracownicze
Dodano: 28 Październik 2010r. 09:56

  Obradująca 27.10.2010 Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność poprzez Kancelarię Prawną podjęła się sprawy wywalczenia ekwiwalentu za utracone akcje w przypadkach nie zaliczenia stażu pracy w Operatorze i innych spółkach zależnych do stażu akcyjnego. Dotyczy to osób które były urlopowane do wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 174 Kodeksu P...

27.10.2010-Posiedzenie KM NSZZ Solidarność ENEA.
Dodano: 27 Październik 2010r. 17:38

    W Poznaniu spotkali się członkowie   Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność   na swoim comiesięcznym posiedzeniu. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka zebrania: 1.Przeszeregowania w Operatorze-podsumowano ne...

  Dyrekcja Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. , przedstawiciele Spółki Energobud oraz przedstawiciele związków zawodowych   z terenu działania OD Gorzów Wlkp. spotkali się w Centrali Oddziału. Celem   spotkania było uzgodnienia zasad przejścia pracowników Operatora zatrudnionych przy dozorowaniu i sprzątaniu do spółki Energ...

  Wrocław -313 delegatów z całego kraju spotkało się  na 25 Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność by dokonać wyboru władz związku na kadencję 2010-2014 .Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Komisji Krajowej złożonego   przez dotychczasowego Przewodniczącego Janusza Śniadka oraz Przewodniczącego   Krajowej Komisji Rewizyjnej...

  Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. po raz pierwszy w nowej siedzibie   obradowała Komisja Podzakładowa z Gorzowa Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania   oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka poruszana podczas zebrania: 1.Prywatyzacja Enea S.A...

Strona 2 z 10
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    7    następna »