Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 01 Październik 2023r.
Drukuj

Prezenty od pracodawców na nowy 2017 r.

1.ENEA S.A. i Enea Centrum stosownymi zawiadomieniami poinformowały nas, że w 2017 roku zamierzają kontynuować współpracę  Agencjami Pracy Tymczasowej (APT). Poinformowano nas jakie działalności będą obsługiwane przez APT, bez podania liczby etatów, które będą potrzebne do wykonania tych zadań. Jak długo jeszcze w ENEA S.A. Spółce  z większościowym udziałem Skarbu Państwa tolerowana będzie patologia rodem z poprzedniej ekipy. Panowie Prezesi czekamy na działania likwidujące umowy śmieciowe w Grupie Kapitałowej Enea.

2. 28 grudnia 2016 r. wpłynęło do nas pismo informujące o uchwale „mamusi”  z 22.12.2016 r. wprowadzającej Program Zmiany Pokoleniowej  (PZP) w Enea S.A. Kluczowym elementem PZP jest uruchomienie kolejnej edycji Programu Dobrowolnych Odejść w latach 2016-2022. Zarząd Enea S.A. wydał też  rekomendację implementacji programu  w pozostałych spółkach GK Enea.

Na razie wolę skorzystania z rekomendacji „mamusi” i  przystąpienia do PZP wyraziły Spółki: Enea Oświetlenie, Enea Centrum, Enea Serwis, Enea Pomiary Enea Logistyka -nie omieszkały nas również o tym poinformować. 30.12.2016 o godz 17.02 Serwis informacyjny ENEA Operator – numer 85/2016  poinformował nas  , że zarząd Operatora również przyjął rekomendację "mamusi" i przystępuje do PZP. ( zdążyli jeszcze w 2016 r.)

Do realizacji PZP rozpisano trzy etapy: Program Dobrowolnych Odejść (PDO), Program Uzupełnienia Kompetencji i Nowa Polityka Płacowa. (zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy?)

„PDO wdrażany jest w celu zaplanowania razem z Pracownikami procesu opuszczania przez nich organizacji, tak aby nie tylko Pracownik, ale i Pracodawca mógł się do niego przygotować. W ramach tegorocznego PDO przewiduje się możliwość zgłoszeń Pracownika odchodzącego na emeryturę do umów mentorskich, w oparciu, o które będą mogli uczestniczyć w procesie budowania kompetencji organizacji i zabezpieczenia drzewa sukcesji poprzez szkolenie osób nowoprzyjętych czy też doszkalanie obecnych Pracowników”

„PDO jest integralną i składową częścią PZP i budowany jest w perspektywie następnych 5 lat. Należy przez to rozumieć, iż w najbliższych 5 latach w GK Enea nie przewiduje się wprowadzenia innych PDO poza programem komunikowanym”.

„Program PDO 2016-2022 jest programem dobrowolnym, skierowanym do całej populacji GK Enea.”

Program ma objąć 3 grupy Pracownicze:

1. Pracownicy , którzy nabyli lub nabędą uprawnienia emerytalne do 31 grudnia 2016 r.  i Pracownicy , którzy nabędą uprawnienia emerytalne do 31 grudnia 2017 r.

2. Pracownicy , którzy  nabędą uprawnienia emerytalne w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2022 r.

3. Pracownicy , którzy nabędą uprawnienia emerytalne po 31 grudnia 2022 r.( czyli wszyscy?)

W celu omówienia PZP Zarząd Enea S.A. wyraża chęć spotkania z Przedstawicielami Strony Społecznej.

Najpierw zarząd podejmuje uchwałę, przyjmuje regulaminy, a potem może się z nami spotkać i omówić jakie podjął decyzje!!!

Nie tak wygląda dialog. Najpierw należałoby uzgodnić materiały w fazie projektowej, a dopiero później podejmować decyzje.

No cóż, w kraju, województwach, branżach  po okresie błędów i wypaczeń dialog powrócił w postaci Rad Dialogu Społecznego.  W GK Enea niestety PO staremu.

Czas na „dobrą zmianę”.

Szczegóły otrzymanych przez nas dokumentów są wglądu w siedzibach NSZZ Solidarność.

Pismo ws APT w Enea Centrum

Pismo ws APT w Enea S.A.

Odpowiedź KM ws APT w Enea S.A. i EC

1.02.2017 Odp.ws APT

I 2016 umowy śmiecowe w Enea

Wcześniejsze edycje PDO


PDO 2015 pisma do MPiPS


Wiadomość tą wyświetlono 6928 razy.