Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Sulęcinie  spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. by podsumować działalność Komisji Podzakładowej w 2016 r. , oraz wspólnie zastanowić się nad sposobami załatwienia najważniejszych problemów występujących w Grupie Kapitałowej Enea.

Gośćmi Zjazdu byli: Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej- Elżbieta Rafalska, Poseł Jarosław Porwich, Kapelan Gorzowskiej Solidarności –ks. Andrzej Szkudlarek, Duszpasterz Gorzowskich Energetyków –ks. Jarosław Zagozda, Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność –Waldemar Rusakiewicz, Członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność  Enea –Krzysztof Nawrocki i Maciej Wiśniewski, Członek Rady Nadzorczej Enea Operator-Tadeusz Dachowski, oraz Dyrektor Rejonu Dystrybucji Sulęcin-Mariusz Łukowski.

Wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie Hymnu Solidarności i krótka modlitwa poprowadzona przez ks. Andrzeja Szkudlarka , powołanie komisji zjazdowych rozpoczęły obrady w Sulęcinie.

Tematyka zjazdu:

1.Protokół z posiedzenia Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G).Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KP G jakie odbyło się 28 października 2016 r. w Dębnie.

2. Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejne 5 osób.

3.Sprawozdanie z działalności KP G w 2016r. Przewodniczący Krzysztof  Gonerski  przedstawił najważniejsze tematy jakimi zajmowała się KP G od ostatniego zebrania Delegatów to jest  od 30 grudnia 2015 r. Krótką dyskusja poprzedziła przyjęcie uchwały w tym temacie.

4.Sytuacja finansowa związku. Skarbnik Mariusz Kępszak zapoznał zebranych z aktualna sytuacją finansową Naszej Organizacji.

5.Wystąpienia zaproszonych gości: - Poseł Jarosław Porwich zrelacjonował to czym zajmował i czym aktualnie zajmuje się w Sejmie. Porównując rok obecnej ekipy rządzącej do poprzedników , stwierdził , że jest lepiej, ale do ideału jeszcze dużo brakuje. Przew. Waldemar Rusakiewicz podziękował za aktywność członkom KP G, oraz zapoznał zebranych z najważniejszymi wydarzeniami w kraju i regionie związanymi z działalnością związkową. Przedstawiciele Enea (K.Nawrocki, T.Dachowski, M.Wiśniewski) podkreślali, że „dobra zmiana” jaką widać w kraju nie dotarła niestety do GK Enea. Odwołanie członka zarządu wybranego przez pracowników w Enea Operatorze,  kontynuowanie działań poprzedniej ekipy, mimo wyraźnych sygnałów, że koszty i chaos jaki generują wymagają jak najszybszej zmiany, umowy śmieciowe,niewywiązanie się z deklaracji polubownego załatwienia porozumienia ze Zdroiska, to tylko najbardziej jaskrawe przykłady patologii występującej w GK Enea.

6. Spotkanie opłatkowe. W przerwie obrad wszyscy uczestnicy Zjazdu spotkali się na spotkaniu opłatkowym, które poprowadził ks. Jarosław Zagozda. Jak zwykle przy takich okazjach było:- czytanie  Ewangelii św. Łukasza, śpiewanie kolęd, opłatek oraz życzenia.

7.Spotkanie z  Minister  Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. Pani Minister przedstawiła  najważniejsze osiągnięcia obecnego rządu ( 500 +, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, powrót do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i  65lat dla  mężczyzn, podwyższenie kwoty do obliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mieszkanie + ,obniżenie świadczeń byłym funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa, likwidacja patologii w spółkach skarbu państwa). Podkreśliła, że działania rządu w znaczący sposób ograniczyły strefę ubóstwa w Polsce, i że w pierwszym roku działalności rządowi PiS udało się zrealizować to, czego koalicji PO-PSL nie udało się zrealizować przez 8 lat.  K. Gonerski podziękował Pani Minister za pomoc w obaleniu planów likwidacji Oddziału Dystrybucji Gorzów ( między innymi interpretacje poselskie  ,będącej wtedy w opozycji Poseł E. Rafalskiej przyczyniły się do zaniecania realizacji tych planów). Nie ukrywaliśmy, że wzorem tego co dzieje się w kraju, od nowej władzy oczekujemy odejścia od centralizacji „wszystkiego” w Poznaniu, oraz odbudowaniu struktur zlikwidowanych Posterunków Energetycznych, podobnie jak to się dzieje w Policji oraz na Poczcie. Pytania do Pani Minister  dotyczyły głównie tego, kiedy „dobra zmiana” dotrze wreszcie do Enea. Cierpliwość strony związkowej powoli się kończy.

8.Sprawy różne wolne wnioski: -Odwołanie J. Kamyka- temat nie załatwiony do dzisiaj, akcja protestacyjna nie przyniosła efektów. Dyskutowano nad dalszymi scenariuszami związanymi z tą sprawą.-Szkolenia BHP i PPN -w dalszym ciągu zaległe tematy z tym związane nie zostały załatwione (brak zapłaty dla szkolących pracowników Operatora, brak zaświadczeń o odbytych szkoleniach).-Wybory członka zarządu w Enea Operator- przedstawiono Naszego Kandydata w tych wyborach-Tadeusz Dachowski, oraz fakty jakie związane są z tymi wyborami. –PPE AVIVA i PZU Zdrowie. Zdaniem części zebranych zmiana firmy prowadzącej PPE wiąże się z dużymi stratami, i nie powinno się teraz tego robić. Oferta PZU Zdrowie ( medycyna pracy + dostęp do specjalistów) przedstawiana na spotkaniach nie zgadza się z tym co jest oferowane pracownikom. Podjęto już interwencję w tym temacie-czekamy na odpowiedź PZU. –Porozumienie Zdroisk –przedstawiono koszty jakie zostały już poniesione przez KP G, i jakie jeszcze mogą być poniesione. -Reprezentatywność związków zawodowych -ostanie przykłady ( brak uzgodnienie Wspólnej Działalności Socjalnej na 2017 r.) pokazują, że trzeba podjąć działania w celu zapewnienia decyzyjności tylko organizacjom reprezentatywnym.-Zapomogi losowe- dwóm członkom naszej organizacji, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej udzielono zapomóg losowych.

9. Uchwały i stanowiska. Zjazd jednogłośnie przyjął uchwałę udzielającą absolutorium KP G za działalność w 2016 r. Delegaci przyjęli też stanowisko w sprawie wyborów członka zarządu w Enea Serwis.

10.Pożegnanie  członka KP G -Małgorzaty Brałko. Nasza Koleżanka z dniem 1.01.2017r. postanowiła pożegnać się z GK Enea. Sytuacja jaka panuje w Enea Centrum, oraz oferta pracy jaką Gosia otrzymała była na tyle atrakcyjna, że Postanowiła z niej skorzystać. Wielka szkoda dla Naszej Organizacji i GK Enea.

Podziękowanie w imieniu KP G złożył K. Gonerski- „Gosiu przyjmij  nasze serdeczne podziękowanie za aktywną działalność w Komisji Podzakładowej  NSZZ „Solidarność” ENEA Gorzów Wlkp. Wszystko co udało nam się razem osiągnąć jest owocem naszych wspólnych działań, w których uczestniczyłaś z pełnym zaangażowaniem, oddając na służbę „Solidarności” nie tylko swój czas, lecz także serce. Niech będzie to dla Ciebie powodem do satysfakcji i dumy. Przez wszystkie lata łączyła nas nie tylko działalność związkowa, lecz także przyjaźń. Ten czas zamyka pewien okres Twojego dotychczasowego życia zawodowego i otwiera nowy ,ale nie musi oznaczać rozstania z „Solidarnością”. Pamiętaj , że nadal będziesz mogła liczyć na Naszą pomoc i życzliwość. Życzymy Tobie wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń,  i zadowolenia na nowej drodze Twojego życia zawodowego, oraz zapraszamy do częstych odwiedzin”. 

Stanowisko WZD

Wcześniejsze zebrania KP Gorzów.

Wcześniejsze WZD

Więcej zdjęć

Odwołanie J.Kamyka

Porozumienie Zdroisk

Interpelacja Posłanki E.Rafalskiej

  


Wiadomość tą wyświetlono 6913 razy.