Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 01 Październik 2023r.
Drukuj

W Barlinku spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Członek Zarządu Enea Operator-Jakub Kamyk, Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów-Waldemar Rusakiewicz, członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej Enea: Krzysztof Nawrocki, Maciej Wiśniewski, Robert Jusis i Marek Boiński.  Tematy poruszane podczas obrad:

1.Odczytano i przyjęto protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Podzakładowej -25.11.2015 Sulęcin.

2.Przyjęcia członków . Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto 7 osób.

3. Sprawozdanie z działalności .Członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania.

4.Wybory uzupełniające. Koleżanka Jolanta Garus  uznała, że potrzebne jest uzupełnienie składu Komisji Podzakładowej o przedstawiciela z BOK-u Gorzów w którym jeszcze do niedawna pracowała. Złożyła rezygnację z członka Komisji Podzakładowej ,żeby umożliwić dokonanie wyboru przedstawiciela  z w/w BOK-u. Dziękujemy Joli za dotychczasową współpracę i konstruktywne podejście do tematyki związkowej. W tajnych wyborach delegaci uzupełnili skład Komisji Podzakładowej o Koleżankę Angelikę Gonerę –młodszą specjalistkę ds. wsparcia obsługi klientów w BOK Gorzów Wlkp. Angelice gratulujemy i zapraszamy do czynnego włączenia się w działalność związkową.

                                    Jolanta Garus                                                                                           Angelika Gonera

5.Porozumienie  ze Zdroiska- Świadczenia pieniężne dla pracowników, którzy nie nabyli praw do akcji pracowniczych. 22.12.2015 w imieniu 111 Pracowników z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. skierowaliśmy do Zarządu Enea S.A. wezwanie do zapłaty świadczenia pieniężnego  wynikającego z w/w porozumienia. zbiorowego . Omówiono ewentualne scenariusze dochodzenia swych praw oraz koszty z tym związane.

6.Sutuacja w spółkach Grupy Enea. Omówiono sytuację we wszystkich spółkach występujących na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

7.MKZP.Rozmawiano o nowej formule funkcjonowania kas, oraz problemach z tym związanych. Pismo  pracowników z Gorzowa z 6.11.2015 r.  w sprawie wypłaty wynagrodzeń za prowadzenia kas za okres od stycznia do września 2015 r. pozostało bez  odzewu. Delegaci przyjęli stanowisko w tej sprawie, domagając się wypłaty zaległych wynagrodzeń.

8.Udzielono zapomogi losowej członkowi naszej organizacji, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobą.

9.Wystąpienia gości zjazdu. Zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach podsumowali sytuację w kraju, branży oraz w grupie Enea.

10. Spotkanie okolicznościowe. Po zakończeniu roboczej części obrad  ,zgodnie z wieloletnią tradycją wszyscy uczestnicy zjazdu wzięli udział  w spotkaniu Świąteczno-Noworocznym. Jak zwykle przy takich okazjach były życzenia , przełamanie się opłatkiem i wspólny śpiew kolęd. Wszyscy wyrażali oczekiwanie na pozytywne zmiany w kraju i Enei.

11. Na zakończenie zjazdu delegacja Komisji Podzakładowej udała się na cmentarz w Barlinku, gdzie na grobie zamordowanego w 2011 r. Marka Gajka złożono kwiaty, zapolono znicze, oraz odmówiono krótką modlitwę.

„Człowiek żyje tak długo, jak długa trwa pamięć o nim ” Marku pamiętamy.

Porozumienie Zdroisk

Stanowisko ws zaległych wynagrodzeń

Pismo Pracowników PKZP Gorzów

Poprzednie zebrania KP

Wcześniejsze WZD

Marek Gajek

Więcej zdjęć


Wiadomość tą wyświetlono 5525 razy.