Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 22 Lipiec 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 49

3.08.2007 w Szczecinie obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea. Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania złożył   przew ..P .Adamski.   Poinformował zebranych o wniosku złożonym do stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy o dopisanie    Enea –Operatora jako strony PUZP. Złożył relację ze spotkania z Ministrem...

    26 lipiec 2007 Poznań spotkanie strony społecznej z Zarządami :ENEA S.A. ,ENEA-Operator   ,Spółek wykonawczych.   Obecni na spotkaniu przedstawiciele Commercial-Union przedstawili problemy   z Pracowniczym Programem Emerytalnym jakie wynikły po powstaniu nowej spółki ENEA-Operator. Problemy wynikły ze strony Komisji Nadzoru Finans...

Posiedzenie Komisji Podzakładowej-24.07.2007
Dodano: 24 Lipiec 2007r. 18:37

Pierwszy raz po przejściu wszystkich pracowników Oddziału Gorzów obradowała K.P.NSZZ Solidarność.Podczas zebrania przyjęto dwóch nowych członków.Zajmowano się następującymi tematami: -Sytuacja w naszym Oddziale po przejścciu do Enea-Operator. -Restrukturyzacja spółek zależnych-program fortuna -Struktura organizacyjna-Enea S.A. i Enea-Ope...

17.07.2007 odbyło się zebranie członków Komisji Wydziałowej NSZZ  Solidarnośc Energoauto. Zebrani członkowie wybrali nowego Przew. K.W. - Marka Kurzawę. Dotychczasowy Przew. - Edward Potyraj zwolnił się z Energoauto.

Strona 4 z 4
« poprzednia     1    2    3    4