Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

 

 

26 lipiec 2007 Poznań spotkanie strony społecznej z Zarządami :ENEA S.A. ,ENEA-Operator  ,Spółek wykonawczych.

 Obecni na spotkaniu przedstawiciele Commercial-Union przedstawili problemy  z Pracowniczym Programem Emerytalnym jakie wynikły po powstaniu nowej spółki ENEA-Operator. Problemy wynikły ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. KNF nie godzi się na tz tryb informacyjny czyli objęcie pracowników Operatora PPE . Wymaga za to  przejście całej procedury zarejestrowania ENEA Operatora  jako strony Umowy Międzyzakładowej .Obecnie trwa procedura odwoławcza od stanowiska KNF . W zależności od rozwoju sytuacji ustalono dwa tryby załatwienia tematu PPE:

-tryb informacyjny- poinformowanie KNF ,ż ENEA Operator stała się stroną Umowy Międzyzakładowej PPE  ,

- Umowa pomostowa z równoczesnym wystąpieniem o zarejestrowanie ENEA Operatora jako strony Umowy Międzyzakładowej –PPE.

Strony uzgodniły treść Umowy spółki ENEA-Operator.

 W sprawie programu Fortuna –łączenie Enerobudów –strony wynegocjowały i parafowały Porozumienie Zbiorowe w związku z przejściem pracowników tz wykonawstwa na jednego pracodawcę –Energobud Leszno. Porozumienie zawiera  pakiet gwarancji pracowniczych w związku z przejściem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowego pracodawcy.


Wiadomość tą wyświetlono 2750 razy.