Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 49

  Przedstawiciele 5 Komisji Podzakładowych spotkali się na wyjazdowym posiedzeniu w Łagowie .Po przyjęciu protokołu z ostatniego roboczego zebrania oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności od ostatniego zebrania złożonego przez przew. P .Adamskiego członkowie KM zajmowali się następującymi tematami:             &n...

  Podczas posiedzenia członkowie ZR zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym oraz bilansem za lata 2005-6 oraz projekt budżetu na 2007.Przedstawionch materiałów nie przyjęto ze względu na szereg nieścisłości. Sekretarz ZR przedstawił temat ściągalności składek .Podjęto decyzję o wykreśleniu z rejestru 5 Komisji Zakładowych z powodu zaprzestania działalności. ...

Ustawa o akcjach pracowniczych uchwalona 7.09.2007
Dodano: 11 Wrzesień 2007r. 10:27

  7.09.2007-Sejm uchwalił ustawę o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego wraz z poprawkami. Wszystkie kluby podczas II czytania poparły projekt. PiS i PO zgłosiły poprawki mające głównie charakter redakcyjny. Sejm podczas głosowania nad ustawą przyjął wszystkie zaproponowan...

Posiedzenie Naszej Komisji -6.09.2007
Dodano: 6 Wrzesień 2007r. 14:39

  6 września 2007 Posiedzenie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Oddział w Gorzowie. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania i wysłuchaniu sprawozdania z działalności od ostatniego zebrania które złożył przew .K. Gonerski ,członkowie komisji przyjęli w szeregi naszej organizacji kolejne 5 osób.(obecnie liczebność naszej organizacji wynosi-528 ...

Spotkanie z Zarzadem Enea Operator-4.09.2007
Dodano: 5 Wrzesień 2007r. 15:02

  4 września 2007 Poznań spotkanie Zarządu Enea Operator ze związkami zawodowymi. Głównym tematem spotkania miało być zaopiniowanie zaproponowanych zmian do struktury organizacyjnej. Strona związkowa poprosiła o przesłanie całych regulaminów organizacyjnych schodzących aż do posterunków energetycznych , bo tylko wtedy będzie mogła poznać skutki s...

  1.09.2007 w Zdroisku już po raz 15 spotkali się uczestnicy turnieju o puchar NSZZ Solidarności Enea Oddział Gorzów Wlkp. W tym roku turniej był połączony z festynem rodzinnym dla pracowników naszego Oddziału zorganizowanym z okazji Dnia Energetyka 2007. Na turniej mimo wcześniejszych 5 zgłoszeń przybyły tylko 2 drużyny z Centrali Oddziału .Nie przeszko...

XXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność
Dodano: 31 Sierpień 2007r. 13:18

    28-31.08.2007 Legnica XXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność.   Z 348 delegatów na zjazd przybyło 291.Region Gorzowski   reprezentowali: J.Porwich Z.Szydłowski ,K.Gonerski. Zjazd rozpoczął się mszą św. którą w katedrze Legnickiej odprawił ks.bp.Cichy .Gośćmi zjazdu byli miedzy innymi Premier RP-Jarosław Kaczyńs...

  29 .08 .2007 r. w Pieczyskach koło Koronowa w związku z łączeniem spółek w obszarze „zielonej energii” odbyły się negocjacje trójstronnego Porozumienia Zbiorowego, mającego na celu zabezpieczenie interesów pracowników łączonych spółek. Negocjacje zakończyły się podpisaniem wynegocjowanego Porozumienia. Zapi...

Prowizorium zamiast budźetu
Dodano: 31 Sierpień 2007r. 12:14

  28. 08. 2007 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie Zarządu ENEA Operator ze stroną społeczną, dotyczące budżetu na II półrocze 2007 roku. W związku z uwagami Związków Zawodowych, postanowiono na II półrocze br. przyjąć prowizorium budżetowe. Strony ustaliły wartość posiłku profilaktycznego na sezon 2007/2008 w kwocie 10 zł. ...

Nowa emerytka -Jadwiga Sarol
Dodano: 24 Sierpień 2007r. 10:33

  23.08.2007 pożegnaliśmy odchodząca na emeryturę Kol. Jadwigę Sarol z Wydziały Urządzeń Pomiarowych z Centrali Oddziału Gorzów. Tym samym powiększyło się nam koło Rencistów i Emerytów. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.  

  21.08.2007   W Poznaniu odbyło się spotkanie w sprawie programu Fortuna w stosunku do Spółek z obszaru „zielonej energii” –połączenie czterech spółek elektrowni wodnych w jedną. Spółką inkorporującą ma zostać Spółka Elektrownie Wodne Samociążek .Strona związkowa zgłosiła   zagadnienia jakie powinny znaleź...

Nowy Prezes Enea S.A.
Dodano: 24 Sierpień 2007r. 10:26

  20.08.2007 Rada Nadzorcza Enea S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne Na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A. Zarządzanie spółką powierzono Pawłowi Mortasowi ,który od czerwca 2007 był oddelegowany przez RN ENEA S.A. do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Enea S.A. Paweł Mortas jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Ł&...

19.08.2007 Zmarł Józef Prokopów
Dodano: 24 Sierpień 2007r. 10:10

  19.08.2007 Zmarł nagle nasz Kol. Józef Prokopów. Msza święta w intencji zmarłego Józefa oraz uroczystości pogrzebowe odbyły się 23.08.2007   w Różankach .W ostatniej drodze naszego Kolegi uczestniczył poczet sztandarowy Naszej Organizacji oraz liczna grupa kolegów oraz byłych współpracowników.

  Już po raz 22 odbyła się Pielgrzymka Polskich Energetyków do Częstochowy. Jasna Góra była docelowym punktem naszej objazdowej pielgrzymki. Nocny przejazd w kierunku Suwałk rozpoczął nasze pielgrzymowanie .   15.08.2007 w godzinach rannych dotarliśmy do Świętej Lipki pierwszego Sanktuarium na naszej trasie. Msza święta oraz koncert organowy ...

10-12.08.2007 Spływ kajakowy Drawa 2007
Dodano: 20 Sierpień 2007r. 13:52

Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność Rejonu Dystrybucji Choszczno była organizatorem Spływu Kajakowego na rzece Drawa. W spływie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Rejonów Dystrybucji oraz Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Były emocje, słońce ,deszcz ,nieplanowane kąpiele oraz integracja .Wszyscy uczestnicy spływu pełni wrażeń z żalem udawali się do...

Strona 3 z 4
« poprzednia     1    2    3    4    następna »