Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj
21.02.2023 Robocze spotkanie w Enea S.A.
Dodano: 21 Luty 2023r. 17:32

Strony dialogu społecznego spotkały się w Poznaniu by rozmawiać o najważniejszych tematach wymagających stosownych uzgodnień przez Związki Zawodowe i Zarząd Enea S.A. Strona pracodawcy podczas spotkania reprezentowana była przez: Dyr. HR Agnieszkę Flach, Zastępca Dyr. HR Katarzynę Zbonikowską oraz Dyr. Pionu Wsparcia Sprzedaży Piotra Kłodę.

Tematyka zebrania :

1.Taryfa pracownicza. Zamrożenie cen energii elektrycznej oraz zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dotyczące taryfy pracowniczej wymagały stosownych uzgodnień stron Układu . Z naszej strony padła propozycja by cała taryfa była po zamrożonej cenie. Pracodawca przychylił się do naszej propozycji. Podpisano uzgodnienie w tej sprawie. Porozumienie rozstrzygnęło też temat ekwiwalentu za taryfę dla emerytów i prosumentów. Ekwiwalent będzie wypłacany na dotychczasowych zasadach (zgodnie z zapisami ZUZP). Wszyscy pracownicy uprawnieni do podwyższonego limitu (2000 kW) zgodnie z zasadami dotyczącymi zamrożenia cen energii elektrycznej (rolnicy, posiadacze karty dużej rodziny) proszeni są o składanie stosownych wniosków (pracodawca otrzyma zwrot z tego tytułu od Skarbu Państwa).

2.Komisja Pojednawcza. Przedstawiono propozycję składu osobowego Komisji Pojednawczej V kadencji na następne dwa lata. Do wyjaśnienia pozostaje jeszcze reprezentacja strony społecznej w Komisji.

3. Zmiany w Regulaminie Pracy. Strona pracodawcy złożyła propozycję zmian, które dotyczą dwóch tematów:

- Zmiana dotycząca czasu pracy w niektórych Departamentach. Po dyskusji nad przedstawionymi zmianami strona związkowa zgłosiła swoje zastrzeżenia i uwagi.  Do wyjaśnienia pozostaje kwestia ilu pracowników ma objąć zmiana czasu pracy, oraz zgoda przełożonych na indywidualny rozkład czasu pracy.

- Kontrola trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków odurzających. Jak przedstawiła to strona pracodawcy zaproponowane zmiany związane są ze zmianą Kodeksu Pracy. Wnieśliśmy swoje uwagi do przedstawionych propozycji. Zmiany wymagają również zapisy ZUZP w tym zakresie. Pracodawca ma się zastanowić nad naszymi propozycjami i ustosunkować się do nich na następnym spotkaniu.

4.Polityka antymobbingowa.  Pracodawca przedstawił nowy tryb postępowania w tym zakresie. Zamiast kadencyjności Komisji Antymobbingowej będzie powoływanie  komisji w momencie wystąpienia przypadku mobbingu. W zaproponowanym składzie komisji strona związkowa miała być w mniejszości, dlatego zrezygnowaliśmy z desygnowania naszych przedstawicieli do komisji. Nie rezygnujemy jednak z obrony interesów naszych członków w momencie wystąpienia mobbingu.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność przypomnieli jeszcze zaległe tematy:

5. Pracowniczy Program Emerytalny (PPE).  Współpraca z Allianz zdaniem strony związkowej pozostawia wiele do życzenia (wysokie koszty prowadzenia PPE mimo bardzo słabych wyników i przynoszenia strat). Pracownicy nie dostali nawet rozliczenia za 2022 r. Zaproponowaliśmy analizę porównawczą dotyczącą inwestowania naszych funduszy przez trzy firmy prowadzące PPE w GK Enea ( PZU, Inwestors, Allianz). Analiza ma nam pomóc w podjęciu decyzji czy dalej kontynuować współpracę z firma Allianz. Strona pracodawcy ustosunkuje się do naszej propozycji.

6.Degradacja naszych ośrodków wypoczynkowych. Nasze pismo w tej sprawie z 14 września 2022 r. pozostało bez odzewu. Temat na następne spotkanie.

Poproszeni o interwencję podnieśliśmy jeszcze temat wypłaty premii dla pracowników Hotelu Energetyk w Kozienicach. Temat do wyjaśnienia.

 

Po zakończeniu tej części spotkania obradował jeszcze zespół do spraw aktualizacji ZUZP. Jak do tej pory zespół opracował tekst jednolity ZUZP (usunięto zapisy niedotyczące Enea S.A.). Strona pracodawcy widzi konieczność zmian w systemie wynagradzania. Do tego celu ma zostać powołany zespół.

 

Wcześniejsze spotkania w Enea SA

Taryfa pracownicza

Pismo KM NSZZ Solidarość Enea w/s degradacji OW
 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2385 razy.