Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 27 Wrzesień 2023r.
Drukuj

W związku z rozpoczęciem procesu wystawiania faktur prognozowych na 2023 rok dla odbiorców z PPE korzystających z Taryfy Pracowniczej przypominamy, że wprowadzone ustawy dotyczące zamrożenia cen na 2023 r., nie wpływają negatywnie na rozliczenie odbiorców w Taryfie Pracowniczej. Pracownicy zachowują prawo do ulgowej odpłatności za wykorzystanie energii dla potrzeb gospodarstwa domowego w ilości nieprzekraczającej 3000 kWh w roku, w nie więcej niż dwóch układach pomiarowych, wskazanych przez pracownika. 

Ponadto zgodnie z uzgodnieniem Zarządu ENEA SA ze Stroną Społeczną całość prognozowanego na rok 2023 zużycia w ramach TPR policzona zostanie po cenach i stawkach obowiązujących w roku 2022 r. Powyżej limitu 3000 kWh zastosowana zostanie cena maksymalna energii elektrycznej wynosząca 0,6930 zł/kWh netto.

Niezależnie od powyższego osoby uprawnione, którym ustawowo przysługuje zwiększony limit zużycia (2600 lub 3000 kWh) i w danym PPE korzystają z TPR są proszone o składanie  stosownego Oświadczenia (wzór dostępny na stronie www.enea.pl) w ramach następujących limitów wskazanych w ustawie:

-2600 kWh rocznie w stosunku do odbiorców uprawnionych, którzy posiadają orzeczenie (jedno z następujących):

- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- o niezdolności do samodzielnej egzystencji

- o całkowitej niezdolności do pracy

- o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

- o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

- że spełniają warunki osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

lub mieszkają wspólnie z osobą posiadającą takie orzeczenie lub z osobą poniżej 16 roku życia z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności;

-3000 kWh dla odbiorców uprawnionych posiadających Kartę Dużej Rodziny albo prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

Oświadczenie można złożyć w każdym BOK-u lub przesłać na adres: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.

Obecnie wysyłane faktury prognozowe na 2023 r. dla odbiorców z PPE posiadających TPR uwzględniają następujący mechanizm wyliczeń:

-oparte są o odczyt szacowany

-całość prognozowanego na 2023 r. zużycia policzona została po cenach i stawkach obowiązujących w 2022 r.

- rozliczenie limitu 3000 kWh zostanie dokonane przy rozliczeniu rocznym za 2023 r. Oznacza to, że w przypadku zużycia większego niż 3000 kWh w 2023 r. może wystąpić niedopłata do prognozowanej na ten rok faktury i będzie konieczność pokrycia tej różnicy.  

Źródło-Intranet

 

 

 

 

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1340 razy.