Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj
20.12.2022 W Enea S.A. nie tylko o płacach.
Dodano: 20 Grudzień 2022r. 16:27

Zgodnie z ustaleniami z 15 listopada 2022 r. w Enea S.A. na ulicy Pastelowej spotkały się strony dialogu społecznego w tej Spółce. Mimo okresu przedświątecznego spotkanie miało charakter roboczy, wiele zaległych tematów wymagało rozpatrzenia.  Spotkanie w formie mieszanej (zdalne i stacjonarne) rozpoczęło się godz.14.30 (półgodzinne opóźnienie- obradował Zarząd Enea S.A.).

Tematy zgłoszone przez Stronę Związkową.

1. Polityka płacowa w 2023 r. Kontynuowano rozmowy rozpoczęte 15.11.2022 r. Taryfy dla Grup Energetycznych zostały zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki, czyli warunek stawiany przez Zarząd do rozpoczęcia rozmów płacowych stawiany przez Zarząd został spełniony.  Bardzo wysoka inflacja, szczególnie bardzo wysoki wzrost cen żywności naszym zdaniem był argumentem nie odkładania dyskusji na temat polityki płacowej w GK Enea  na czas po nowym roku. Byliśmy zdeterminowani żeby już od nowego roku chociaż w części zrekompensować wzrost kosztów utrzymania naszych rodzin. Dwugodzinne negocjacje, doprowadziły do uzyskania porozumienia płacowego dotyczącego pierwszego półrocza 2023 r. Porozumienie zawiera podwyżkę płac zasadniczych oraz jednorazową premię, która będzie wypłacona na Święta Wielkanocne. Uzgodniono też wzrost tabeli płac zasadniczych o 15 %.

2.Taryfa pracownicza. Zamrożenie cen energii elektrycznej oraz zapisy ZUZP dotyczące taryfy pracowniczej wymagały stosownych uzgodnień. Uzgodniono, że cała taryfa będzie po zamrożonej cenie energii. Kwestią do dalszej dyskusji jest kwestia ekwiwalentu dla emerytów.

Pozostałe tematy zgłoszone przez nas będą przedmiotem rozmów po nowym roku:

3. Pracowniczy Program Emertytalny wspópraca z firmą Alianz.

4. Aktualizacja zapisów ZUZP Enea S.A.

5. Regulamin dla handlowców.

6.Degradacja ośrodków wypoczynkowych.

Szczegóły zawartych porozumień do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.

 


Wiadomość tą wyświetlono 4680 razy.