Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea wystosowała pismo do Zarządu Enea S.A. w sprawie degradacji i dewastacji majątku socjalnego z takim trudem wypracowywanego przez kilka pokoleń Pracowników Energetyki. Treść pisma poniżej:

„Członkowie naszej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność są bardzo zaniepokojeni brakiem
działań właścicielskich w stosunku do Ośrodków Wczasowo - Rekreacyjnych GK ENEA.
Pozostawienie obiektów bez bieżących napraw, przeglądów technicznych doprowadziły do ich
dewastacji, co w znacznym stopniu nosi znamiona celowego obniżania wartości majątku socjalnego.
Pozostawienie ośrodków „samym sobie" świadczy o braku zrozumienia dla ważności
funkcjonowania tego majątku w życiu społeczności pracowników Grupy Enea. Brak decyzji
umożliwiającej korzystanie z ośrodków wczasowych prowadzi do ich dewastacji.
Sezon urlopowo -wypoczynkowy dobiega końca i wykorzystanie ich było w stopniu
minimalnym.
Możemy wskazać przykład Hotelu Edison, który w prywatnych rękach przy niezmienionym
otoczeniu gospodarczym prosperuje bardzo dobrze, a który w Grupie Enea przynosił straty.
Oraz powołać się na przykład Ośrodka w Przesiece, który został uratowany dla społeczności
pracowników Grupy Enea jedynie dzięki zaangażowaniu związku NSZZ Solidarność.
Zawracamy uwagę, że majątek socjalny był wypracowywany przez kilka pokoleń pracowników
energetyki. Przez wiele lat pracownicy zatrudnieni u wszystkich poprzedników prawnych (przed
konsolidacją GK ENEA) łożyli środki na wskazany majątek socjalny.
Wzywamy, zatem Zarząd Enea S.A. do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie
skutecznych mechanizmów mających na celu poprawę wizerunku Firmy oraz podniesienia wartości
majątku, którego Enea S.A jest właścicielem. Deklarujemy pomoc przy wypracowaniu takich
rozwiązań które doprowadzą do korzystania z naszych Ośrodków przez pracowników naszej Firmy a
tym samym zahamują proces degradacji i utraty wartości przedmiotowego majątku Firm"

Temat został szeroko omawiany podczas zebrania Naszej Organizacji 8 września 2022 r. w Zdroisku.

Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Poznań przyjęła w tym temacie stanowisko.

Liczymy na szybkie ustosunkowanie się do Naszego Stanowiska i podjęcie zdecydowanych działań w tym temacie.

Obrady KPG w Zdroisku

OW Bledzew otwarty dla wczasowiczówWiadomość tą wyświetlono 1483 razy.